Du samarbetar med många olika kollegor, inte minst underhållsingenjörer för andra anläggningar eller teknikområden, driftorganisationen som kör dina anläggningar och teknikerna vid din lokala verkstad, som utför många av de arbeten som du planerar. Du kommer dessutom arbeta väldigt mycket tillsammans med externa leverantörer.

Du arbetar dagtid vid någon av våra produktionsanläggningar och din årsplanering präglas starkt av den årliga revisionen, alltså den intensiva period på några veckor då vi stoppar en anläggning för att tiotals eller till och med hundratals entreprenörer ska kunna genomföra omfattande, förebyggande underhåll. Varje framgångsrik revision bygger på många månaders planering av en strukturerad underhållsingenjör.

Lästips ifall det här gjorde dig nyfiken: