I alla tider har bostäder värmts med bränsle från skogen. Att Bristaverket skulle eldas med biobränsle var självklart redan från början. Förr gick vi till skogs och hämtade hem ved för att slippa frysa. Elden gav både värme och ljus. Idag förser Bristaverket i Märsta företrädesvis Sigtuna och Upplands Väsby kommuner med fjärrvärme och el.

Tekniken är ny men bränslet är detsamma – flis från grenar, trädtoppar, bark från stammar och stamdelar från årliga gallringar och slutavverkningar.

När Bristaverket invigdes 1997 var det ett av de största biobränsleeldade kraftvärmeverken i Sverige. Bristaverket framställer varje år över 700 GWh värme, men även runt 300 GWh el som säljs på den nordiska elbörsen, Nordpool. För att framställa el och värme förbränns i Bristaverket cirka 350 000 ton skogsflis varje år.

29 november 2013 invigde vi vårt nya avfallseldade kraftvärmeverk Brista 2. Anläggningen tar tillvara energin från bland annat vanligt hushållsavfall. Årligen tar vi hand om cirka 240 000 ton avfall för att framställa el och värme, samtidigt som vi renar avfallet från miljögifter. Anläggningen har en värmeeffekt på 60 MW och en eleffekt 20 MW. Det motsvarar effektbehovet för 50 000 normalstora lägenheter.

Brista eftersorteringsanläggning

Stockholm Exergi har som mål att all vår verksamhet ska vara klimatpositiv 2025.

Tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB har Stockholm Exergi investerat i en eftersorteringsanläggning i direkt anslutning till Bristaverket. Anläggningen kommer att maskinellt sortera bort organiskt matavfall, plast och metall ur avfallet så att den istället kan rötas till biogas, återanvändas eller återvinnas. Den nya eftersorteringsanläggningen invigdes våren 2021. Anläggningen har fått stöd av Naturvårdsverket via Klimatklivet.

Totalt beräknas nästan 11 000 ton plast och lite drygt 2 500 ton metall sorteras ut varje år. Maskinen beräknas även kunna sortera ut hela 10 000 ton matavfall per år, som i sin tur kommer att rötas till biogas eller biogödsel.

Läs mer om Brista eftersorteringsanläggning