Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Världens största värmepumpsanläggning

Verket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten. Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen. På så sätt utnyttjas energin maximalt – miljöanpassat och ekonomiskt. Det är ett varmt exempel på kretsloppstänkande och verket är en integrerad del av miljöstadsdelen Hammarby sjöstad.

Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som bara används när det är riktigt kallt vintertid. Värmepumparna producerar årligen över 1 200 GWh, vilket räcker för att värma 95 000 tvårumslägenheter en normalkall vinter.

Renat avloppsvatten kommer från Henriksdals reningsverk till Hammarbyverkets värmepumpar. Det varma fjärrvärmevattnet går vidare ut i södra Stockholms fjärrvärmenät. I detta nät ingår bland annat Högdalenverket, Årsta värmeverk, Skarpnäck värmeverk, Ludvigsbergs värmeverk och Liljeholmens hetvattencentral. De fyra sistnämnda är så kallade spetsanläggningar – de används som reserver och som tillskott vid extra stort effektbehov.