Världens största värmepumpsanläggning

Verket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten. Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen. På så sätt utnyttjas energin maximalt – miljöanpassat och ekonomiskt. Det är ett varmt exempel på kretsloppstänkande och verket är en integrerad del av miljöstadsdelen Hammarby sjöstad.

Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som bara används när det är riktigt kallt vintertid. Tillsammans producerar de årligen uppemot 1 200 GWh värme, vilket räcker för att värma över 100 000 lägenheter.

Renat avloppsvatten kommer från Henriksdals reningsverk till Hammarbyverkets värmepumpar. Det varma fjärrvärmevattnet går vidare ut i södra Stockholms fjärrvärmenät. I detta nät ingår bland annat Högdalenverket, Årsta värmeverk, Skarpnäck värmeverk, Ludvigsbergs värmeverk och Liljeholmens hetvattencentral. De fyra sistnämnda är så kallade spetsanläggningar – de används som reserver och som tillskott vid extra stort effektbehov.