Den ena pannan drivs framförallt med kol och ska avvecklas till 2022, medan den andra är nybyggd och drivs med biobränsle. Båda är mycket energieffektiva och producerar både värme och el. Dessutom finns flera stora värmepumpar som producerar både värme och kyla i Värtan.

Lång historia

Det ursprungliga verket är från början av 1900-talet och ritades av Ferdinand Boberg. De försågs med tidstypisk belysning, gedigna smidesstaket och vackert kakel på väggarna i maskinhallen, som i stora stycken fortfarande finns kvar.

Fjärrvärmens introduktion i Stockholm på 1950-talet har medfört ett kraftigt minskat utsläpp av sot, svavel- och kväveoxider i luften. Tidigare stod fastighetsägarna själva för uppvärmningen av bostäder och arbetsplatser. Utsläppen av orenade rökgaser från stadens alla skorstenar gjorde luften oacceptabelt dålig. 1969 stod Värtaverkets första värmeverk kopplat till fjärrvärmenätet klart. Sedan beslutet att införa fjärrvärme fattades, har fjärrvärmenätet byggts ut och täcker idag stora delar av centrala Stockholms värmebehov. Miljöåtgärderna i Värtaverket har bidragit stort till att luften i huvudstaden idag är en av världens renaste.

Fram till år 2016 producerades merparten av energin i Värtaverket av kraftvärmeverket KVV6, som drivs framförallt med kol. Det är ett mycket effektivt kraftvärmeverk, med slutna system för både bränsle och aska, med rökgaskondensering och rening av rökgaserna. Det ger ändå stora mängder utsläpp av koldioxid och i februari 2017 fattade Stockholm Exergi ett inriktningsbeslut om att fasa ut kolet till år 2022.

Nytt, stort kraftvärmeverk med biobränslen

Öppet hus vid biokraftvärmeverket i Värtan år 2016. Hundratals personer passade på att få en rundtur.

Under år 2016 invigde vi ett nytt, stort, kraftvärmeverk som kallas KVV8. Det drivs av förnybara biobränslen, resten från skogsindustrin. Anläggningen är så unik att människor sedan invigningen har hört av sig från världens alla hörn för att få besöka den.

Här skapar vi förnybar värme som räcker till 190 000 lägenheter och tillräckligt mycket el för att driva 150 000 elbilar. Det ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm på nästan 130 000 ton per år. Den förnybara elen konkurrerar samtidigt ut fossil kraftproduktion i Norden och Europa, vilket leder till 460 000 ton mindre koldioxid per år.