I drift sedan 1959

Producerar el och värme till cirka 40 000 hushåll

Idag baseras nära 100 procent av produktionen i Hässelbyverket på biobränslen i form av träpellets. Verket producerar el och värme till cirka 40 000 hushåll.

Hässelbyverket stod klart 1959. Det är ett kraftvärmeverk som producerar elkraft och värme och är sedan 2004 sammankopplat med Bristaverket i Sigtuna genom det nordvästra fjärrvärmenätet. Tack vare sammankopplingen kan man anpassa produktionen av värme och el efter vilket bränsle som just för tillfället är effektivast att använda. Nätet försörjer Sigtuna, Arlanda, Upplands Väsby, Hässelby, Vällingby, Järvafältet och Sollentuna med fjärrvärme.

Hässelbyverket har fyra pannor. De tre pannorna P1-P3 från 1959 är anslutna till fjärrvärmenätet. De har vardera en utgående panneffekt på 100 MW och är anslutna till varsin ångturbin, där vi producerar el. Den fjärde pannan P4, från 1969, producerar enbart el och är sedan 1999 långtidskonserverad.​