Vi gav ut vår första gröna obligation år 2015. Då var den störst hittills i Sverige, men stod ändå för en liten del av vår finansiering. Idag består nästan 80 procent av vår obligationsportfölj av gröna obligationer och vi har även satt hållbarhetskriterier på vår lånefinansiering.

Vi tycker att det ska vara lättare att finansiera hållbar verksamhet än ohållbar och bidrar gärna till utvecklingen av gröna finansieringsformer. Från att ha varit en nisch för bara några år sedan har gröna obligationer idag kommit att dominera den svenska marknaden och kan ofta ge bättre villkor än att finansiera sig genom konventionella lån. Det är en viktig utveckling som vi är stolta att vara en del av.

För oss har hållbar finansiering två värden. Dels är det ett viktigt sätt att finansiera viktiga investeringar, för att kunna utveckla Stockholms energisystem och skapa en klimatpositiv verksamhet. Dels ger det oss ytterligare incitament att konsekvent göra hållbara val.

För att grön finansiering ska vara hållbar på riktigt måste den tåla att granskas. Varje år ger vi ut en årlig rapport där vi redovisar effekten av våra gröna obligationer, nedbruten per investering. I rapporten för 2021 kan man exempelvis läsa att investerarna som deltog under aktuellt ramverk har bidragit till att minska utsläppen med 30 ton koldioxidekvivalenter per investerad miljon kronor.

I mars 2021 tog vi nästa steg genom att omförhandla villkoren även för vårt långfristiga lånelöfte om 3 miljarder kronor. Räntan kan årligen komma att justeras 2,5 baspunkter uppåt eller nedåt baserat på fyra hållbarhetskriterier, där vi ska ha uppnått fördefinierade förbättringar:

Mer nyfiken?

Nyheter om finansiering och hållbarhet

Visa alla nyheter Fortsätt läsa