Arbetet med investerarrelationer inom Stockholm Exergi syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer och hög kunskap om Stockholm Exergi-koncernen bland investerare, långivare, banker, analytiker, ratinginstitut och journalister med flera. Vårt arbete bygger på fem grundläggande principer:

Talespersoner och roller

I all finansiell kommunikation är VD och ekonomi- och finansdirektören (CFO) de främsta talespersonerna för Stockholm Exergi. I andra hand agerar finanschefen talesperson.

Finanschefen är ansvarig för Stockholm Exergi investerarrelationer och är ansvarig för alla pågående kontakter med analytiker, fondförvaltare, banker, ratinginstitut och andra finansmarknadsaktörer.

Presschefen ansvarar för kommunikation med media och koordinerar förfrågningar från journalister.

Kontaktpersoner

Åse Lagerqvist von Uthmann
Finans- och ekonomidirektör/ CFO
ase.lagerqvist@stockholmexergi.se
020-31 31 51

Kristin Haglund
Finanschef/ Head of Treasury
kristin.haglund@stockholmexergi.se
020-31 31 51