Långfristiga lånelöften

Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2023
Deltagande banker: SEB, Swedbank, Danske Bank

Upplåningsprogram

Stockholm Exergi Holding lånar under nedanstående Medium Term Note-program (MTN-program) och Företagscertifikatprogram.

MTN-program

Emittent:  Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Villkor: Change of Control
Programbelopp: 11 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Swedbank, Danske Bank

MTN-program:

Gröna obligationer:

Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag:

LånenummerNominellt belopp (MSEK)RäntekonstruktionEmissionsdagFörfallodagISIN-kod
104 (Grön)1.000Rörlig ränta (FRN)2015-05-062021-05-18SE0007075122
105 (Grön)1.500Fast ränta2015-05-062022-05-18SE0007075130
112 (Grön)400Rörlig ränta (FRN)2019-09-042023-09-11SE0012193811
114 (grön)400Rörlig ränta (FRN)2020-09-102024-09-17SE0013101896
110500Fast ränta2017-11-162025-02-24SE0010599019
110 (tranch 2)400Fast ränta2018-09-042025-02-24SE0010599019
110 (tranch 3)200Fast ränta2018-09-252025-02-24SE0010599019
111750Rörlig ränta (FRN)2017-11-162025-02-24SE0010599001
111 (tranch 2)150Rörlig ränta (FRN)2018-09-042025-02-24SE0010599001
113 (Grön)1.600Fast ränta2019-09-042026-09-11SE0012193829
115 (grön)600Rörlig ränta (FRN)2020-09-102027-09-17SE0013101904
116 (grön)1.000Fast ränta2020-09-102027-09-17SE0013101912

Företagscertifikatprogram

Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Programbelopp: 2 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Nordea
Issuing and Paying Agent: SEB