Miljötillståndsansökan

Stockholm Exergi lämnade den 19 februari 2020 in en miljötillståndsansökan för att få uppföra och driva ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ansökan är mycket omfattande och redogör vi för hur vi tänker genomföra vår verksamhet i Lövsta på ett miljösäkert sätt.

Klicka på bilden, där svarar vi kortfattat på de vanligaste frågorna som vi får om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

 

Handlingar miljöansökan

Här hittar du hela vår miljötillståndsansökan. Ansökan har lämnats in till mark- och miljödomstolen. Den kan komma att kompletteras antingen på initiativ av oss eller för att mark- och miljödomstolen ber oss att komplettera. Därefter kungör domstolen vår ansökan och allmänheten och berörda myndigheter får möjlighet att säga sitt. Avslutningsvis blir det en förhandling innan tillståndsbeslut fattas av mark- och miljödomstolen.

Samråd

Under hela första halvåret 2019 samrådde Stockholm Exergi med myndigheter, organisationer och privatpersoner, exempelvis hölls den 15 maj ett samrådsmöte i Vällingby teater.

Handlingar samråd

Här hittar du våra samrådshandlingar