Om vårt värmesystem drabbas av oförutsedda händelser, så som ett större behov av energi på grund av en längre tid av extrem kyla eller allvarliga driftstörningar, kan vi med hjälp av Värmefördelningsverktyget säkerställa varmvattenleveransen och att värmen i övrigt fördelas jämnt mellan våra kunder. Kort och gott handlar det om att inomhustemperaturen i vissa hushåll kan sänkas något när värmen fördelas jämnt mellan våra kunder, istället för att någon enskild stadsdel eller fastighet drabbas hårdare av utebliven värmeleverans. En kollektiv och tillfällig uppoffring för att ingen enskild person eller fastighet ska drabbas hårdare än någon annan.

Vad innebär en extrem situation, och vad händer då?

Med en extrem situation menar vi längre perioder av extrem kyla, eller plötsliga driftstörningar i fjärrvärmesystemet. Utan den nya moderniseringen skulle det innebära att enskilda hus och stadsdelar skulle drabbas hårdare i form av avsevärt lägre inomhustemperaturer och uteblivet varmvatten. Men med hjälp av vårt nya system kommer vi att kunna gå in och tillfälligt fördela värmen jämnt i staden och säkerställa varmvatten till alla.

Hur vet du om att vi värmefördelar?

Vi kontaktar alltid de kunder som kommer påverkas av värmefördelning via sms eller epost, därför är det viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter registrerat hos oss. Kontakta vår Kundservice för att se över dina uppgifter.

 

 

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?