Egen laddningsplats för bilen

I takt med att antalet elbilar ökar i samhället blir också behovet av laddningsplatser större. Tillgången och kostnaden för att ladda sin elbil på offentliga laddningsstationer är ofta begränsad vilket gör att många avvaktar med att byta till elbil. Den bästa laddningsplatsen är ofta bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddningsplatser till de boende.

Hur går det till?

Vi är med er hela vägen från projektering till löpande drift, och hjälper till med ansökningar av investeringsbidrag. Laddningsinfrastrukturen kopplas upp i ett digitalt verktyg som visualiserar laddning och som larmar när något inte står rätt till. Löpande underhåll och service genomförs för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.

Följande ingår i en infrastruktur för elbilsladdning:

Vad kostar det att installera elbilsladdare i fastigheten?
Kostnaden är helt relaterad till fastighetens storlek, därför gäller pris enligt offert. Offerten är kostnadsfri.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som investerar i elbilsladdning har möjlighet att söka statligt stöd för halva investeringskostnaden. Resterande investeringskostnad kan finansieras genom höjd parkeringsavgift vilket innebär att installation av elbilsladdning inte medför någon extra kostnad för föreningen.

Läs mer om Elbilsladdning i vårt produktblad

Beställ tjänsten Elbilsladdare

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med mer information om tjänsten behöver vi få mer information om din fastighet. Använd knappen nedan för att komma till tjänsten via Mina sidor (inlogg via BankID).

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Relaterade energitjänster

Det är viktigt att matcha fastighetens huvudsäkring och elsystem med tillkommande effektbehov för elbilsladdningen. Laststyrning kan användas för att fastighetens säkring och elledningar ska klara av effektuttaget och samtidigt ta hänsyn till övrig elanvändning i fastigheten. Genom att kombinera elbilsladdning med funktion för eloptimering och fasbalansering undviks dyra effekttoppar genom optimerad styrning och övervakning.