Sänkta energikostnader och litet underhållsbehov

Solceller är idag en av de mest kostnadseffektiva energiinvesteringar du som bostadsrättsförening och fastighetsägare kan göra. Med solceller på taket minskar volymen köpt el från elnätet och ökar samtidigt fastighetens värde. Med solceller kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till minskade klimatutsläpp.

Solel är befriad från energiskatt och en investeringskalkyl visar ofta på bra lönsamhet. Med sänkt energikostnad höjer ni även värdet på fastigheten. Solceller har inga rörliga delar som kan slitas ut vilket innebär att de kräver lite underhåll och har lång livslängd.

Hur går det till?

Som din energipartner är vi med hela vägen från projektering till löpande drift. Den nya solcellsanläggningen kopplas upp i ett digitalt verktyg som visualiserar laddning och som larmar när något inte står rätt till. Löpande underhåll och service genomförs för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.

Följande ingår i solcellserbjudandet:

Solcellsanläggningen kopplas till ett digitalt verktyg som visualiserar produktion, förbrukning och som larmar när något inte står rätt till.

Vad kostar det att installera solceller?
Kostnaden är helt relaterad till fastighetens storlek, därför gäller pris enligt offert. Offerten är kostnadsfri.

Läs mer om Solceller i vårt produktblad

Beställ tjänsten Solceller

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med mer information om tjänsten behöver vi få mer information om din fastighet. Använd knappen nedan för att komma till tjänsten via Mina sidor (inlogg via BankID).

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.