Vi jobbar med social hållbarhet för mångfald och inkludering

Vi vill göra Stockholm varmare på fler sätt än genom att värma husen med fjärrvärme. Framförallt arbetar vi med att ge ökad sysselsättning bland personer i utanförskap. Vi tycker att det är ett viktigt ansvar vi har som lokalt företag och att vi verkar för  att ha en inkluderande arbetsplats som bidrar till att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi vet att vår arbetsplats måste spegla dagens samhälle för att nå ut till dem vi är till för; stockholmarna.

Vi har en strategi för social hållbarhet samt mångfald och inkludering. Strategin ger en tydlighet för Stockholm Exergis väg mot att uppnå målen att ge ökad sysselsättning och att skapa stärkta affärsrelationer.

VI jobbar förebyggande genom fler olika initiativ

Rent konkret så jobbar vi med flera olika sorters initiativ. Vi arbetar bland annat förebyggande genom att träffa ungdomarna redan i skolan, via ”klasscoaching”. Vi ordnar också jobb i vår egen verksamhet åt ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, via ”uppvärmningsjobb”.

Här kan du läsa mer om våra olika initiativ uppvärmningsjobb och classcoachning:

Uppvärmningsjobb öppnar dörrar på arbetsmarknaden

Stockholm är vår hemmaplan och för oss är det viktigt att hjälpa till att skapa en mer hållbar stad på flera sätt. Vi har valt att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och öppnar därför våra dörrar för er ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden.

Ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten är att ge unga möjlighet att arbeta hos oss – vi kallar det för Uppvärmningsjobb. Ungdomarna får en rad i sitt cv och inspireras av oss och vårt företag. Det är någonting vi började med 2017. Inom ramen för denna satsning har vi tecknat ett långsiktigt partnerskap med Stockholms stad för att kunna göra än större skillnad och utveckla arbetet på lång sikt. Men vi nöjer oss inte där, vi vill att fler ska göra samma sak. Vi delar gärna med oss av det vi lärt oss och vill samverka med andra aktörer i vår stad. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Se film om uppvärmningsjobb:

 

Så funkar det med Uppvärmningsjobb

Uppvärmningsjobb är ett samarbete med Stockholms stads enhet Ungdomsanställningar som hjälper oss att hitta kandidater till de tjänster vi utlyser.

På ditt Uppvärmningsjobb får du sex månaders visstidsanställning där du arbetar hos oss fyra dagar i veckan. På din femte arbetsdag, som vi håller i tillsammans med Ungdomsanställningar, får du möjlighet till studier och annan personlig utveckling.

Du får en handledare från oss och får även stöd av en samordnare från Ungdomsanställningar. Alla Uppvärmningsjobbare har dessutom en gemensam chef på Stockholm Exergi.

Arbetsuppgifterna för ett Uppvärmningsjobb varierar. Det kan vara allt ifrån praktiskt arbete till sysslor av mer teoretisk karaktär. När din anställning är slut har du fått en rad i ditt cv och nya kontakter för att gå vidare i arbetslivet. Och vi har fått hjälp med olika saker som vi inte hinner med.

Så söker du ett uppvärmningsjobb

Vi tar in Uppvärmningsjobbare två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. För att få söka måste du vara inskriven på något av Stockholms stads jobbtorg och du måste har rätt till stöd från Arbetsförmedlingen. Du måste också vara mellan 18 och 29 år. Ansökningsperioden är i slutet på året för de som börjar nästkommande vår och innan sommaren för de som börjar på hösten samma år. Du anmäler ditt intresse för Uppvärmningsjobb via din jobbcoach på något av Jobbtorgen för ungdomar i Stockholms stad.

Lär känna några av våra uppvärmningsjobbare i deras vardag hos oss. Klicka på Stephanie, Martin, Max, Adel eller Hamza nedan och hör hur det funkar som uppvärmningsjobbare.

Se filmer:

 

 

 

 

 

 

Glöm inte följa oss i social media.

 

Klasscoachning inspirerar elever att sätta mål

Se film:

 

Flera av oss har engagerat oss som klasscoacher för högstadieklasser i områden med stor utvecklingspotential. Vi träffar våra klasser regelbundet för att på olika sätt inspirera eleverna att sätta mål och handlingsplaner för sin framtid. Det är viktigt, eftersom ungdomarna ofta har svag anknytning till arbetsmarknaden. Klasscoachen kan bli en viktig brygga. Dessutom är det otroligt inspirerande för oss som är ute i klasserna.

Vi samarbetar med organisationen My Dream Now

Vill du samarbeta med oss?

Genomgående för allt vi gör är att vi samarbetar med andra. Genom vårt engagemang hoppas vi dessutom kunna inspirera kunder och samarbetspartners att agera. Vi lever ju med en övertygelse om att när vi gör saker tillsammans så kan vi nå mycket större resultat än om vi alla skötte sitt och struntade i helheten. om du vill träffas för att se om vi kan jobba tillsammans, eller om du har idéer på fler samarbeten och initiativ, kontakta oss.

Om du vill utbyta idéer kring samarbeten och initiativ, kontakta oss. Med gemensam kraft kan vi göra stor skillnad!

Samarbetet med Stockholms stad

– Uppvärmningsjobben är en fantastisk satsning på ungdomar som Stockholm Exergi har tagit initiativ till och ständigt utvecklar. Det är bolagets sätt att dra sitt strå till Stockholm genom att skapa för ungdomarna möjligheter till  utveckling av sina unika talanger och kompetenser säger Taisa Ranchber, enhetschef på verksamhetsområde Arbetsgivarsamverkan.

Uppvärmningsjobben ger ungdomarna hopp inför framtiden i synnerhet nu under pandemin när många av ungdomar saknar jobb. Stockholm Exergi visar hur ett bolag tar sitt samhällsansvar och föregår med gott exempel för de som vill ansluta till detta fina initiativ.

Vi är jätteglada och imponerade av Stockholm Exergis stora driv och engagemang. Det här är det största sammanhållna åtagandet som något av stadens hel- eller delägda bolag hittills gjort och vi hoppas på det kan få ringar på vattnet.

Samarbetet med Studentwork

– Studentwork hjälper uppvärmningsjobbarna med att identifiera sina personliga styrkor via våran onboardigrapport. Onboardingrapporten genererar även ett verktyg för hur handledarna ska lära upp sin nya uppvärmningsjobbare, berättar Studentworks Rasmus Goj.

Utöver det så håller vi i föreläsningar för uppvärmningsjobbarna kring, hur man skriver CV, hur man förbereder sig inför en intervju, viktigt att tänka på när man söker jobb och liknande. Allt för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt när de ska vidare ut i arbetslivet.

Det känns superkul att få vara med på detta initiativ då jag själv haft det tufft med skola osv. men lyckats komma in bra i arbetslivet så nu vill jag hjälpa andra att skapa sig samma möjligheter!

Samarbetet med Stena Fastigheter

Sarah Pettersson, Stena Fastigheter.
En viktig del i Stena Fastigheters sociala hållbarhetsarbete är att bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden. Därför är vi väldigt glada för vårt samarbete med Stockholm Exergi och att vi kan bidra till deras satsning Uppvärmningsjobbarna. Inom ramen för vårt samarbete erbjuder vi studiebesök och informerar våra hyresgäster om möjligheten att söka till Uppvärmningsjobbarna. Tack Stockholm Exergi för ett fint samarbete!

 

Vill du veta mer? Kontakta vår kundservice