Här har vi samlat manualer, formulär och information som vi tror att du behöver både när du installerar nya fjärrvärme- och fjärrkylacentraler och när du bygger om. Har du frågor eller saknar något, hör av dig så hjälper vi till!

Hör av dig i god tid om du ska bygga om!

Om du ska bygga om eller flytta ledningar för fjärrvärmen måste du höra av dig till oss. Gör det i god tid, så minskar du risken att ditt installationsarbete ska bli försenat.

Installationsanvisningar fjärrvärmecentral

De här anvisningarna gäller vid projektering, upphandling och installation, både vid ny- och ombyggnad, av fjärrvärmecentraler.

Från och med den 11 februari 2019 så gäller våra uppdaterade installationsanvisningar för fjärrvärme. För att göra det enkelt för dig att se vilka förändringar vi har gjort så har vi sammanfattat just förändringarna i ett eget PM.

Installationsanvisningar fjärrkylacentral

De här anvisningarna gäller vid projektering, upphandling och installation, både vid ny- och ombyggnad, av fjärrkylacentraler.

Slutkontroll  för fjärrvärme, fjärrkyla och byggvärme

Använd det här formuläret för att beställa granskning inför slutkontroll. Vi behöver ha det åtminstone tre veckor innan du har planerat driftsättning.

Själva slutkontrollen bokar du genom att ringa vår kundservice. Hör av dig senast 5 arbetsdagar innan planerad slutkontroll. Kom ihåg att det är du och din kund som är ansvariga för att boka in slutkontrollen!

Inkopplingsprocess

Här kan du ser hur våra inkopplingar går tillväga.

Inkopplingsprocess

Inkoppling utökad leverans

Inkoppling småhus

Inkoppling ombyggnation

Mätutrustning

För tillträde till vår mätutrustning inne i olika fastigheter så har vi företaget Certego till hjälp. Om du som boende eller fastighetsägare har frågor omkring vårt tillträde till er fastighet, vänligen kontakta vår kundservice