Klasscoachning inspirerar elever att sätta mål

Stockholm är vår hemmaplan och för oss är det viktigt att hjälpa till att skapa en mer hållbar stad på flera sätt. Vi har en strategi för social hållbarhet samt mångfald och inkludering. Strategin ger en tydlighet för Stockholm Exergis väg mot att uppnå målen att ge ökad sysselsättning och att skapa stärkta affärsrelationer.

Vi jobbar förebyggande genom fler olika initiativ

Rent konkret så jobbar vi med flera olika sorters initiativ. Vi arbetar bland annat förebyggande genom att träffa ungdomarna redan i skolan, via ”klasscoaching”.

Flera av oss har engagerat oss som klasscoacher för högstadieklasser i områden med stor utvecklingspotential. Vi träffar våra klasser regelbundet för att på olika sätt inspirera eleverna att sätta mål och handlingsplaner för sin framtid. Det är viktigt, eftersom ungdomarna ofta har svag anknytning till arbetsmarknaden. Klasscoachen kan bli en viktig brygga. Dessutom är det otroligt inspirerande för oss som är ute i klasserna.

Vi samarbetar med organisationen My Dream Now:

Vill du samarbeta med oss?

Genomgående för allt vi gör är att vi samarbetar med andra. Genom vårt engagemang hoppas vi dessutom kunna inspirera kunder och samarbetspartners att agera. Vi lever ju med en övertygelse om att när vi gör saker tillsammans så kan vi nå mycket större resultat än om vi alla skötte sitt och struntade i helheten. om du vill träffas för att se om vi kan jobba tillsammans, eller om du har idéer på fler samarbeten och initiativ, kontakta oss.

Med gemensam kraft kan vi göra stor skillnad!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?