Handlingar miljötillståndsansökan

Här hittar du hela vår miljötillståndsansökan. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen den 31 mars 2023.

Samrådshandlingar

Som en del av tillståndsprocessen genomförde vi ett så kallat avgränsningssamråd med Stockholms stad, utvalda myndigheter och med allmänhet och närboende under 2021-2022.


Disclaimer
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.