Sedan 2019 är en mindre forskningsanläggning ansluten till biokraftvärmeverket i Värtan. Målet är att de tester som genomförs i anläggningen, tillsammans med studier, ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning som beräknas vara i drift redan 2027. 

Här testar, optimerar och säkerställer vi tekniken

Eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av forskningsanläggningen om att utvärdera och anpassa bio-CCS tekniken för just biokraftvärmeverket i Värtan. En lång rad tester utförs, mestadels i egen regi, men även KTH är involverade.

Några exempel på vad vi gör i forskningsanläggningen:

Så fungerar det i anläggningen

Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi, visar hur tekniken för koldioxidinfångning i vår forskningsanläggning fungerar.

 

Kungar, drottningar, premiärministrar och EU-kommissionens ordförande har besökt Värtaverket 

Stockholm Exergi ligger väldigt långt fram i utvecklingen med tekniken att fånga in och lagra biogen koldioxid och på det sättet skapa minusutsläpp, så kallad bio-CCS. Hur tekniken fungerar och varför vi som företag vill göra det här väcker stort intresse i vår omvärld. Under 2022 tog vi på Värtaverket emot över 100 besök från en rad olika länder och världsdelar.  

Flera besök har väckt särskilt stort intresse från omvärlden. I oktober 2022 valde det svenska hovet att besöka Stockholm Exergi under statsbesöket med det nederländska kungahuset. Vår nuvarande statsminister Ulf Kristersson och vår tidigare statsminister Magdalena Andersson har varit på besök, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen likaså, liksom hela den nuvarande svenska regeringen och Österrikes förbundskansler. 

– Det är väldigt värdefullt för oss som företag när vi i de här internationella politiska sammanhangen lyfts fram som en viktig del av den svenska gröna omställningen, säger Charlotte Lindevall, chef för strategisk kommunikation på Stockholm Exergi.  

Besökarna är alltifrån studenter och forskare vid universitet till politiker, företag och våra kunder. Även nationella och internationella nyhetsmedier har visat stort intresse för Stockholm Exergis resa mot att skapa minusutsläpp.  

– Det breda intresset tycker jag visar samhällsbetydelsen av vår verksamhet, många har förväntningar på att vi ska lyckas, säger Charlotte Lindevall.  

Hur Stockholm Exergi arbetar och möter utmaningarna i bio-CCS-projektet intresserar omvärlden.  

– För oss är det viktigt att vara transparenta och berätta för vår omvärld om vår resa och hur vi successivt tar viktiga steg mot att bygga en storskalig anläggning för koldioxidinfångning, vårt mål är att ha en anläggning på plats 2027 som ska kunna fånga in 800 000 ton koldioxid varje år, säger Charlotte Lindevall. 

Läs mer


Disclaimer
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.