Stockholm Exergi utvecklar CCS på avfallsförbränningen

Stockholm Exergis mål är att införa koldioxidinfångning i sin avfallsbehandling med energiåtervinning och vi har gjort genomförbarhetsstudier för CCS vid våra kraftvärmeverk i Högdalen och Brista där vi förbränner restavfall. Studierna visar att det är tekniskt och logistiskt möjligt med koldioxidinfångning vid anläggningarna.

Nu fortsätter Stockholm Exergis arbete med att fördjupa förstudierna med målet att inom ett och ett halvt år ha ett valt tekniskt koncept för att senare ansöka om att få miljötillstånd att bygga anläggningar för CCS i Brista och Högdalen.

Stockholm Exergi planerar också för att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm, den anläggningen kommer att byggas med CCS-teknik.

Finansieringen av CCS en del av den fortsatta utvecklingen

Hur CCS vid förbränning av restavfall ska finansieras är idag inte klart: vilka ska betala och hur ska det gå till? Finansieringen är en central del i den fortsatta utvecklingen av att realisera införandet av CCS på avfallsförbränningen i Sverige.

 

CCS på avfall en del av marknaden för minusutsläpp

Restavfallet som kommer till Stockholm Exergi och som vi behandlar innehåller avfall som vid förbränningen ger både fossila och biogena utsläpp, ungefär 60 procent är biogena utsläpp. Lagringen av fossila koldioxidutsläpp kan inte ge minusutsläpp, men det gör infångningen och lagringen av de biogena utsläppen och dessa kan därför bli en del av marknaden för negativa utsläpp.

 

Så här ska det gå till

  1. Sorterat restavfall från hushåll och verksamheter levereras till Högdalenverket och Bristaverket.
  2. I våra kraftvärmeverk i Brista och Högdalen producerar vi el och fjärrvärme genom att förbränna det sorterade restavfallet. Värmen distribueras sedan till stockholmarna via vårt mer än 300 mil långa fjärrvärmenät, elen distribueras ut på elnätet och säljs till kunderna via elmarknaden.
  3. Rökgaserna från förbränningen av restavfallet leds in i en ny anläggning där koldioxiden avskiljs ur rökgaserna.
  4. Energin som går åt att avskilja koldioxiden från rökgaserna återvinns till mycket stor del och blir fjärrvärme.
  5. Koldioxiden komprimeras och kyls till vätskeform för att sedan lastas på båt och fraktas vidare för att till slut tas till en permanent lagringsplats djupt under havsytan där den kan mineraliseras och bli till ett med den sedimentära omgivande berggrunden.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?