Långsiktigt samarbete för storskaliga batteriparker

Stockholm Exergi och Polar Capacity har ingått ett långsiktigt samarbete och gör en gemensam satsning på att bygga storskaliga batteriparker i Stockholms län. De båda företagen har bildat ett samägt dotterbolag som ska bygga batteriparker för att leverera effekt och stödtjänster som bidrar till ökad stabilitet i energisystemen i framför allt Stockholmsområdet. Det första steget för det nybildade bolaget är att i Haninge etablera en batteripark med en effekt på 20 MW. De fortsatta planerna omfattar satsningar på ytterligare stöd för elsystemet genom att etablera flera storskaliga batteriparker i länet på sammanlagt minst 100 MW.

 

 

Hur fungerar en batteripark i praktiken?

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?