Om det blir brist på elenergi beror det på att det inte produceras tillräckligt mycket elenergi sett över ett helt år. I dag finns det ingen risk för den här formen av elbrist i Stockholm, det produceras tillräckligt med energi på årsbasis. Men när det kommer till eleffekten så ser det sämre ut. Effekt handlar om hur mycket energi som går åt vid ett visst tillfälle.

När elsystemet förändras och går mot alltmer elproduktion som inte kan planeras ökar risken för effektbrist. Både sol- och vindkraft är beroende av vädret och producerar bäst när det blåser eller när solen skiner, produktionen går inte att planera och styra på samma sätt som till exempel vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. I och med detta så minskar möjligheterna att kunna leverera effekten precis när vi behöver den, inte minst när det är som kallast under vintern. Vid dessa tillfällen är Sverige i dag beroende av att importera el.

Den tredje typen av elbrist är faktiskt redan här och det är kapacitetsbristen i våra elnät.  Det handlar om att utrymmet i våra elnät inte räcker till för att överföra elen från där den produceras till där den behövs.

I ett läge med risk för elbrist kan vi konstatera att fjärrvärmen faktiskt har precis de egenskaper som elsystemet efterfrågar och är en viktig pusselbit för att tillgodose landets energibehov och samtidigt möta Sveriges klimatmål.

https://youtu.be/p9HGbz6pePA

1) Fjärrvärmen avlastar elsystemet

När vi väljer att värma upp våra hus i Stockholm med fjärrvärme i stället för med el så kan elen användas där den behövs som mest, till exempel för att ladda elfordon, bygga ut tunnelbanan eller att bygga bostäder och etablera nya datorhallar. Om Stockholm Exergi inte försåg Stockholm med fjärrvärme skulle det behöva överföras väldigt mycket el genom ett elnät som redan i dag är överbelastat.

2) Kraftvärmeverk producerar el lokalt

När elnäten som överför el till staden är överbelastade är den lokala elproduktionen nödvändig och här är kraftvärmeverken väldigt värdefulla – de producerar nämligen inte bara värme utan också el. Den en el som produceras lokalt kan överföras direkt till kunderna i och med att kraftvärmeverket finns i Stockholm.

3) Kraftvärmeverken ger förutsättningar för mer förnybar elproduktion

Kraftvärmeverkens produktion går att planera, precis som vattenkraft och kärnkraft, och kan därför balansera utbud och efterfrågan i elsystemet när andelen sol- och vindkraft ökar. Kraftvärmen ger dessutom pålitlig energi till både värme och el när det är som kallast på vintern och vi behöver den som mest. Den hjälper även till att skapa bra elkvalitet.

Fjärrvärmens roll i Stockholm är på det här sättet mycket viktig. Det handlar om att använda energin effektivt för att både tillgodose Stockholms behov av energi och samtidigt möta Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp 2045.

Vill du veta mer om fjärrvärme – kontakta oss

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?