I grunden beror elbristen på att produktionen och konsumtionen av el är ojämnt fördelad, både sett till tid på dygnet och året men också i förhållande till plats. Kapaciteten i stamnätet räcker helt enkelt inte till i vår snabbt växande huvudstad och elbristen riskerar att stundtals bli akut.

Stockholm Exergis kraftvärmeverk KVV1 i Värtahamnen har flera gånger fungerat som en räddare i nöden. Oftast vid köldknäppar likt de som drabbade Stockholm under januari och februari 2021. Med låga temperaturer under en längre period slog efterfrågan på el i taket och översteg till och med stundtals den maxkapacitet som nätet kan leverera. Om inte vår extra kapacitet hade funnits skulle elsystemet varit extra hårt ansatt.

Kraftvärmen, det vill säga att vi skapar både fjärrvärme och el på samma gång, kommer alltså med en rad fördelar. Fjärrvärmesystemet under marken vi går på utgör ett 300 mil långt hållbart kretslopp, som vi själva bidrar till genom en rad smarta innovationer. Energiutvinning ur duschvatten och avfall, till exempel. Men, i fallet med elbristen är det just den el vi producerar samtidigt med värmen som blir den allra viktigaste fördelen. Som en del i arbetet att motverka stadens brist på nätkapacitet ingick elbolaget Ellevio och Stockholm Exergi ett avtal år 2019 där Stockholm Exergi under de kommande tolv åren garanterar en reservkapacitet på hela 320 MW el per år. Det är mer än vad exempelvis Uppsala förbrukar på ett år.

KVV1 i Värtan är en av Stockholm Exergis spetsanläggningar. Det innebär att den bara används vid behov när efterfrågan på el ökar kraftigt, precis som den gjorde vintern 2021. Anläggningen, som var tänkt att avvecklas, rustas nu upp och renoveras för att kunna tillgodose stockholmarnas elbehov även under årets kallaste dagar. Vi har träffat Elvira Alberg, projektledare på Stockholm Exergi, för att höra mer om anläggningen.

– KVV1 byggdes redan 1976 och för att kunna fungera driftsäkert behöver anläggningen renoveras. Renoveringen är uppdelad i etapper som möjliggör att vi kan ha anläggningen i drift när den behövs som bäst, det vill säga på vintersäsongerna. Det är just det projektet jag ansvarar för. I regel brukar man säga att det är lättare att bygga någonting nytt, snarare än att göra om någonting gammalt. Men jag gillar utmaningar och ser en stor vinning för Stockholm i det vi nu gör.

Renoveringen pågår för fullt och är en viktig del av resan mot vårt mål om att bli Europas ledande koldioxidinfångare. Att hela tiden förbättra och finslipa produktionen är nämligen avgörande för att minska utsläppen, och Elvira och hennes kollegor spelar en betydelsefull roll i det arbetet. Tack vare dem är vi stockholmare nu bättre rustade för kalla vintrar, och har mer el nära till hands.