Regionalt forum ska möta långsiktiga utmaningar

Stockholm Exergi är en del av samverkansforumet REST som handlar om att skapa förutsättningar för en robust elförsörjning i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Region Stockholm etablerat REST för att möta långsiktiga utmaningar i länets elförsörjning och förutom Stockholm Exergi ingår Ellevio, E.ON Energidistribution, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution i forumet samt nu även Energimyndigheten.

Kraftförsörjningen i Stockholmsregionen påverkar bland annat möjligheterna att utveckla transportsystem, näringsliv och bebyggelse samtidigt som Region Stockholm har stora behov för att uppdragen inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, skriver Region Stockholm på sin webb: Energiförsörjning – Region Stockholm

I ett första steg kommer forumet att ta fram en gemensam lägesbild över situationen i Stockholms län. Forumet planerar för att bjuda in till dialog med företrädare för näringsliv och kommuner samt andra viktiga intressenter i det fortsatta arbetet.

Samarbete med Ellevio för Stockholms elförsörjning

Kapaciteten för att överföra el till Stockholm genom stamnätet är begränsad och innebär att när elanvändningen är som störst finns det en risk för kapacitetsbrist i elnäten. Svenska kraftnäts pågående förstärkning och utbyggnad av elnätet till Stockholm kommer inte att vara klar förrän tidigast 2030, så för att bidra till att lösa Stockholms elförsörjning tills dess ingick Stockholm Exergi och nätföretaget Ellevio 2019 ett avtal som säkrar tillgången till 320 MW eleffekt i Stockholm under tolv år. När det uppstår kapacitetsbrist i elöverföringen till Stockholm kan Ellevio genom eleffekten från Stockholm Exergi lösa situationen.

Elproduktionen säkras genom en totalrenovering av ett av Stockholm Exergis kraftvärmeverk och genom investeringar i andra produktionsanläggningar. Detta innebär att Stockholm får en lokal elförmåga som ökar leveranssäkerheten.

Avtalet mellan Ellevio och Stockholm Exergi är en del av lösningen, men det krävs fler initiativ för att säkerställa eleffekten i regionen i takt med att staden och regionen växer och elektrifieringen går framåt. Fortsatt och utökad samverkan mellan elmarknaden och värmemarknaden är en förutsättning för att klara en säker och hållbar elförsörjning.

Stockholm Exergi bidrar med flexibel elanvändning

Flexibel elanvändning, det vill säga att vissa elanvändare avstår från att använda el under kortare perioder och får betalt för det, har diskuterats under många år som ett bidrag för att lösa elförsörjningen när elsystemet är som mest ansträngt. Sedan 2020 testas möjligheterna i Stockholm genom marknadsplatsen SthlmFlex och det är nätägarna Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall som ligger bakom pilotprojektet. På marknadsplatsen möter nätägarna Stockholm Exergi och andra aktörer som kan erbjuda att avstå från elanvändning så att det frigörs utrymme i elnäten. Stockholm Exergi har deltagit sedan projektet startades och har väldigt bra förutsättningar att kunna erbjuda flexibilitet.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?