Returträ för att hushålla med naturresurser

Vi på Stockholm Exergi strävar alltid efter att minimera användningen av resurser i vår produktion. Den träflis som används idag är förnybar och består i huvudsak av grenar och toppar som blir över vid skogsbruk. Vi vill även kunna använda flis från returträ (RT-flis) som bränsle i biokraftvärmeverket i Värtaverket. RT-flis består av återvunnet trämaterial som tidigare använts. Huvudsakligen utgörs RT-flis av välsorterat bygg- och rivningsavfall av trä. Flis från returträ ersätter därmed annat bränsle som kommer direkt från skogen. RT-flis är torrare än det skogsflis som vi använder i biokraftvärmeverket idag. Eftersom RT-flis har ett högre energiinnehåll per ton och mindre vatteninnehåll kan vi minska antalet transporter om vi byter ut en del skogsflis mot RT-flis.

Utveckling kräver tillstånd

Det krävs en justering av miljötillståndet för Värtaverket för att även RT-flis ska få användas som bränsle. Vi har skickat in en miljöansökan till mark- och miljö­domstolen (MMD) som kommer att granska ansökan och begära eventuella kompletteringar. Därefter skickas den ut på remiss till berörda myndigheter som ombeds att lämna in yttranden i ärendet. Miljöansökan kungörs och alla som vill kommer att kunna lämna in synpunkter eller skriftliga yttranden i ärendet. Sen går ärendet till huvudförhandling och vi får ett beslut. Alla dokument i ärendet finns i länklistan här nedanför.

Kontaktpersoner

Linn Arvidsson, konsult Sweco Environment Box 385 651 09 Karlstad Telefon: 054-14 17 32 E-post: linn.arvidsson@sweco.se Ulf Wikström, hållbarhetchef Stockholm Exergi 115 77 Stockholm Telefon: 08-671 70 00 E-post: ulf.wikstrom@stockholmexergi.com

 

Samrådsunderlag och tillståndsansökan