Anläggningen ska ersätta Hässelbyverket som har nått sin tekniska livslängd samt det sista koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen.  Stockholm växer och elektrifieringen av samhället ökar. Energin används allt mer effektivt, men eftersom staden växer minskar inte behovet av fjärrvärme och el. Samtidigt behöver utsläppen av koldioxid minska kraftigt. Hässelbyverket kommer snart att behöva ersättas av åldersskäl, dessutom stänger Stockholm Exergi nu ner det koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen. Ny och effektiv produktionskapacitet behöver därför tillföras. Det nya kraftvärmeverket i Lövsta som beräknas tas i drift omkring 2024 kommer att drivas av återvunna och förnybara bränslen. 


– Vi utvecklar och moderniserar hela tiden vår produktion av fjärrvärme och el för att minska klimatpåverkan. Kraftvärmeverket i Lövsta är viktigt för hela Stockholm eftersom regional produktion av fjärrvärme och el som inte är beroende av fossila bränslen säkras. Projektet möjliggör även för nya attraktiva bostäder där Hässelbyverket står idag, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi. 

I Stockholm Exergis planering för Lövstaverket ingår även möjligheten att avskilja koldioxid och därigenom skapa minusutsläpp. Stockholm Exergi driver sedan december 2019 en testanläggning i Värtaverket som redan idag avskiljer koldioxid och hoppas kunna använda tekniken storskaligt redan om några år. Koldioxiden kommer att föras till lager under havsbotten. Eftersom koldioxid som bildas av biologiskt material som trä ursprungligen kommer från atmosfären uppstår negativa utsläpp. 

– Vi har en testanläggning för att fånga in koldioxid i Värtan som visar goda resultat. Det nya kraftvärmeverket i Lövsta förbereds för att kunna använda tekniken storskaligt för att fånga in koldioxid från atmosfären. Tekniken är viktig för att motverka klimatförändringarna och Stockholm kan bli den första huvudstaden i världen som fångar in koldioxid storskaligt, fortsätter Anders Egelrud. 

Den utpekade platsen för det nya kraftvärmeverket är den tidigare Lövstatippen som har använts som tipp sedan slutet av 1800-talet. Den sista delen av tippen övertäcktes år 2011. På grund av den historiska användningen av området som deponi krävs först en omfattande sanering av bottensediment och mark som innehåller höga halter föroreningar. 

Besluten om ett nytt kraftvärmeverk fattas i två parallella processer. Miljötillståndet beslutas av mark- och miljödomstolen, medan detaljplanen som bestämmer hur marken ska användas handläggs av Stockholms stads stadsbyggnadskontor och beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen väntas antas under 2020. 

När det nya kraftvärmeverket i Lövsta är driftsatt kommer Hässelbyverket att rivas och ge utrymmet för ca 1500 bostäder i attraktivt läge med tillgång till Mälaren och kaj. Läs mer om bostadsprojektet här. 

Kontakt hos Stockholm Exergi
Sami Mashial, tf presschef, telefon +46705102347

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-02-20