Öppen fjärrvärme möjliggör återvinning av överskottsvärme

Datahallar, eller datacenter, är specialiserade anläggningar där stora mängder datorutrustning som servrar och nätverkskomponenter är samlade. Dessa anläggningar är avgörande för att lagra, hantera och distribuera data, vilket möjliggör tillgång till internet, molntjänster och affärssystem, särskilt i stadsområden. Servrar i datahallar genererar dock betydande mängder värme när de är aktiva, och den varma luften behöver släppas ut någonstans. Så varför inte göra kretsloppet mer hållbart?

Denna fråga är högst aktuell för Conapto som idag driver tre datahallar i Stockholmsområdet, med en fjärde på gång i Sätra. Närheten till Stockholm Exergis fjärrvärmenät öppnade upp möjligheten att använda denna värme mer effektivt. Öppen fjärrvärme möjliggör nämligen återvinning av överskottsvärme från olika källor, såsom industriella processer och datahallar. Aktörer som annars skulle släppa ut värme i luften kan nu sälja värmen till fjärrvärmenätet och därmed tillvarata överskottsvärmen på ett hållbart sätt.

Återvunnen värme värmer årligen 2 500 bostäder

2021 signerades det första avtalet för Öppen Fjärrvärme mellan Stockholm Exergi och Conapto. Datacentret anslöts tillfjärrvärmenätet och sedan installerade värmepumpar i anläggningen som hjälper till att höja temperaturen på restvärmen från datahallarna, från ca 30 °C till 70 °C. Den återvunna värmen distribueras sedan till fjärrvärmenätet, och var i detta fall tillräckligt för att värma cirka 2 500 bostäder årligen.

Samarbetet har varit mycket lyckat. Så pass att Conapto tecknat avtal om värmeåtervinning från sin nya datahall i Sätra som byggs nu. Anläggningen kommer att bli en av de största i sitt slag, med kapacitet att återvinna upp till 10 MW värme, motsvarande uppvärmningen av 10 000 bostäder. Samarbetet med Stockholm Exergi har också lett till uppskattning från Conaptos kunder för deras miljöengagemang och förmåga att följa regulatoriska krav, som kräver maximal återvinning av industriell värme.

”Vi ser stora samhällsekonomiska fördelar av samarbetet med Stockholm Exergi. Med en återvinningsgrad på 95% från våra värmepumpar bidrar vi aktivt till Stockholms fjärrvärmenät och reducerar samtidigt vårt eget klimatavtryck. Samarbetet har präglats av en god dialog och förståelse från båda sidor, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla innovativa lösningar för en hållbar framtid.”

– Jakob Bergstedt, Head of Operations, Conapto

Visa alla nyheter Fortsätt läsa