Energipriset, leveranstemperatur och avrop publiceras på Öppen Fjärrvärmes hemsida senast kl. 16.00 dag före leverans och som baseras på prognostiserad utomhustemperatur för motsvarande dygn. Om leverantören har Öppen Avropsvärme skall då leverantören leverera om Avrop föreligger. Om Leverantören har Öppen Spotvärme väljer leverantören om acceptera anbudet och leverera värme till publicerade förutsättningar. Ersättning för levererad värme utbetalas månadsvis till leverantören.

Indikativt ger en överskottsvärme motsvarande 1 MW och leverans den större delen av året en intäkt motsvarande 2 MSEK.

Stockholm Exergi investerar i rörläggning och anslutning till fjärrvärmenätet och leverantören investerar i erforderlig produktionsanläggning. Normalt sett tar det 6-9 månader att färdigställa de tekniska förutsättningarna.

Stockholm Exergi och leverantören studerar förutsättningarna tillsammans gällande inkopplingsmöjlighet till fjärrvärmenätet, ekonomiska förutsättningar samt drift- och övriga behov hos leverantören. Vid inkoppling lägger Stockholm Exergi rör som ansluter anläggningen till fjärrvärmenätet och leverantören bygger erforderlig produktionsanläggning.

Ja enligt de standardiserade modeller som bygger på utomhustemperatur så kan man uppskatta potentiella värdet av värmeleveransen.

Ersättningsnivån baseras på leveranstemperatur och energivolym enligt standardiserade modeller som är baserade efter prognostiserad utomhustemperatur. Energipriset och leveranstemperatur publiceras i inloggat läge på Öppen Fjärrvärmes hemsida senast kl. 16.00 dag före leverans.

Som leverantör till Öppen Fjärrvärme får du ersättning för levererad överskottsvärme månadsvis. Ersättningsnivån baseras på leveranstemperatur, utomhustemperatur och energivolym enligt standardiserade modeller.

Ja över 20 stycken. Läs mer om våra referensanläggningar här.

En kostnad kan vändas till en intäkt då ersättning ges för den överskottvärme som Stockholm Exergi köper, dessutom bidrar det till företagets hållbara miljöprofilering.

Standardiserad, transparant och storskalig modell av värmeåtervinning som är öppen för alla aktörer.

 

Tillbaka till sidan Värmeåtervinning (Öppen Fjärrvärme)