Testsida för funktioner på vår hemsida

Du har väl inte missat att vi går över till digital kommunikation?

Dina uppdaterade kunduppgifter är därför extra viktiga för oss.

Per leder världsunik satsning för klimatet

"Från början var allt en forskningsanläggning i en container. Idag är…

Stockholm Exergi har ett händelserikt år bakom sig i ett geopolitiskt och ekonomiskt svårt läge. Verksamheten har ännu ett år kunnat visa på en stabilitet och förmåga att parera för stora svängningar. Nu blickar vi framåt och fortsätter resan för att bli Europas ledande koldioxidinfångare redan 2026. Här kan du läsa mer om vårt arbete under det gångna året.

Året i korthet – ett händelserikt men utmanande år

 

”Kundleveranserna har högsta prioritet under energikrisen”

Intervju med Carl Lidholm, försäljningschef

2022 blev ett år då alla pratade om elpriser och energikris och som försäljningschef på Stockholm Exergi har Carl Lidholm varje dag mött det ökade engagemanget.

 

Plasten – en kritisk fråga för hela samhället

I fokus

Vi på Stockholm Exergi vill inte elda återvinningsbar plast, men eftersom restavfallet innehåller en hel del plast så blir det så ändå. Plockanalyser av restavfallet visar att 18-20 viktprocent av det avfall som vi behandlar och återvinner energin ur när vi producerar värme och el är plast. Problemet är att när plasten förbränns blir det utsläpp av fossil och klimatpåverkande koldioxid.

Bioekonomin hjälper oss att nå klimatmålen

I fokus

Bioekonomins potential har nog aldrig varit så relevant som nu. När världen befinner sig i en klimatkris är en bioekonomi istället för en fossil ekonomi en nödvändighet för att vi ska nå klimatmålen. Samhället behöver kolatomer, det är grunden för många av mänsklighetens nödvändiga produkter, men användningen av fossila kolatomer rubbar koldioxidbalansen i atmosfären. Därför måste den fossila ekonomin ersättas med bioekonomin, där kolatomerna ingår i naturliga kretslopp.

 

Potential att skapa en ny svensk industri

I fokus

Stockholm Exergi har under 2022 fortsatt att målinriktat arbeta med att utveckla bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) vid biokraftvärmeverket i Värtan med målet att ha en storskalig anläggning för infångning av koldioxid klar 2026. I bio-CCS finns en potential för Sverige att skapa en ny industri.

 

”Vi vill hela tiden hjälpa elsystemet”

Intervju: Henrik Engdahl, ansvarig produktområde el

Klimatet. Det är där Henrik Engdahl, ansvarig för produktområdet el på Stockholm Exergi, börjar när han ska beskriva företagets betydelse för elförsörjningen. Att öka användningen av el för att tränga undan fossilberoendet i delar av samhället är en förutsättning för att Sverige ska klara av att nå klimatmålen. Och här spelar Stockholm Exergi en betydelsefull roll.

 

”Många har förväntningar på att vi ska lyckas”

Intervju: Charlotte Lindevall, chef strategisk kommunikation

Stockholm Exergis omställning väcker nyfikenhet – inte bara i Sverige utan även internationellt.

Andra har även fråga efter

Så funkar fjärrvärme

Nej, det är jättebiligt.

Här kan du avregistrera dig från din avbrottsprenumeration.