I den här grafen kan du se en jämförelse av 2021 års totalkostnad för en villa med en årlig energianvändning på 20 MWh. Huset i den vänstra stapeln använder bergvärme, med elspets, där elspetsen normalt används de riktigt kalla dagarna. Huset i den högra stapeln använder vår fjärrvärme, med vår normalprislista (Normalpris villa och mindre fastighet).

Här ser du våra antaganden

När vi beräknat kostnaderna har vi tagit hänsyn till räntor, investering (inkl ROT), fjärrvärmepriser, elpriser och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Nedan ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstidInvesteringDrift och underhållskostnadVerkningsgrad
Bergvärmepump20 år152 000 kr2,5% av investeringen3,23
Anslutningsavgift och fjärrvärmecentral20 år89 000 kr1,3% av investeringen 0,99
RäntaRörliga elpriserEnergitäckning bergvärmepumpFjärrvärmepriser
1,4%1040 kr/MWh95%2021 års priser

Vid frågor, kontakta vår kundservice