I grafen kan du se en jämförelse av 2023 års uppskattade totalkostnad vid uppvärmning med bergvärme och med vår fjärrvärme. Den uppskattade totalkostnaden gäller för en villa med en årlig energianvändning om 16 000 kWh. Den vänstra stapeln är en villa som använder bergvärme och den högra stapeln är en villa som använder vår fjärrvärme.

När vi uppskattar totalkostnaderna med bergvärme och fjärrvärme tar vi hänsyn till räntor, investering/ reinvestering, fjärrvärmepriser, elpriser och elnätavgifter och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Längst ner på sidan ser du våra antaganden som vi använder vid uppskattning av totalkostnaden.

Kommentar: Kostnaden med bergvärme är fortfarande högre än kostnaden med fjärrvärme trots att kostnaden med bergvärme har minskat under 2023.

 

Här ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstidInvestering 1)Drift- och underhållskostnaderVerkningsgrad
Bergvärme20 år157 500 kr1 000 kr per år3,29
Fjärrvärme20 år52 000 kr1 000 kr per år-
Ränta (exkl. ränteavdrag)Rörliga elpriser exkl. elnät)NätavgiftFjärrvärmepriserEnergitäckningsgrad värmepump
4,0%150 öre/kWhSäkringsabonnemang 25A2023 års priser93%

 

1) Utöver investeringen antas att en reinvestering erfordras 15 år efter installationen, där reinvesteringen är 70 % av investeringen för bergvärme och 15 % av investeringen för fjärrvärme. Avskrivningstiden för reinvesteringen är på 15 år. Eftersom avskrivningstiden för investeringen är på 20 år och reinvesteringen sker 15 år efter installationen inkluderas endast 5 år av reinvesteringen vid beräkning av totalkostnaden

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?