På Stockholm Exergi strävar vi kontinuerligt med att se till att våra kunder uppnår ett bra inomhusklimat på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Vi har god marginal för att klara våra fjärrkylaleveranser men det kan uppstå vad vi kallar extrema situationer som kräver en extra insats från oss och vårt fjärrkylasystem.

De extrema situationer vi syftar till är mycket ovanliga men kan uppstå vid exempelvis ihållande varmt väder i kombination med driftproblem på någon av våra anläggningar. Om en sådan situation skulle uppstå är det viktigt att vi är förberedda att möta den på bästa sätt.

Kylafördelning vid en extremsituation – vad innebär det?

Som ett led i moderniseringen av fjärrkylan kommer Stockholm Exergi vid en extremsituation tillfälligt att fördela fjärrkylan jämnt över stadens fjärrkylanät med hjälp av vad vi kallar kylafördelning. Kylafördelningen bidrar till att motverka delvisa avstängningar av fjärrkylanätet och vi kan på så sätt säkerställa att ingen kund blir helt utan fjärrkyla.

Kylafördelningen är möjlig med hjälp av den kommunikationsenhet som tidigare installerats i fastigheten.

Test av kylafördelning 11 juni

För att i händelse av en extremsituation vara väl förberedda kommer vi att göra ett test av kylafördelning. Er fjärrkylacentral kommer att vara en del av detta test.

När: Testet kommer genomföras kl. 10-13, tisdagen den 11 juni 2024.
Vad innebär det: Under testperioden kommer kylaleveransen till er fastighet reduceras med upp till 40%. När testet är slut görs en gradvis överlämning av kontrollen tillbaka till undercentralen, denna överlämning kan i vissa fall ta upp till 4 timmar.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på kundservice@stockholmexergi.se eller 020-31 31 51.

Här kan du se vilka adresser som påverkas av testet:

Test av fjärrkylafördelning

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?