Det var år 2012 som vi tog det stora kylalagret i full drift. Då hade vi ägnat ett år åt att dra ledningar från lagret in mot centrala Stockholm, på botten av Karlbergssjön, Barnhusviken, Klara Sjö och Riddarfjärden in till Tegelbacken framför Sheraton hotell. Vi bogserade fjorton stycket 500 meter långa ledningar som vi fogade samman på plats.

Sedan vi tog Hornsbergslagret i full drift bidrar du och alla andra fjärrkylakunder till att koldioxidutsläppen globalt minskar med cirka 30 000 ton per år. Så mycket elektricitet sparar vi på att jämna ut toppar och dalar under dygnet – och vår sparade el gör att behovet av fossil kraft i Europa minskar.