Som ett led i att skapa ett hållbart samhälle satsar Stockholm Exergi på flera områden. Vi har en testanläggning igång i Värtan med Bio-CCS teknik där vi kan fånga in koldioxid, kolpannan i KVV6 (Kraftvärmeverk 6) stängs ner redan efter värmesäsongen 2020, vi satsar på att bygga en  sorteringsanläggning för plasti avfallet och jobbar vidare med bio-kol som lösning för att binda kolet i trädgårdsavfall.
Nu kommer vi till kunderna där vi arbetar för att göra leveranserna ännu tryggare. Vi utvecklar styrning och kommunikation vilket ger många nya möjligheter för kunderna och extra trygghet vid en extrem situation.

Det är nu under vintertid som fjärrvärmesystemet går på högvarv och Stockholm Exergi jobbar som mest för att ge kunderna en trygg värmeleverans.

Vi har pratat med Per Elfving, ansvarig för produkterna fjärrvärme och fjärrkyla på Stockholm Exergi, om detta.
– Vi är väl förberedda inför vintern och har till exempel under sommaren genomfört revisioner på våra produktionsanläggningar, så att vi kan möta efterfrågan nu när den är som störst, säger Per

Kapaciteten är stor i Stockholm Exergis fjärrvärmesystem och marginalerna under en vanlig svensk vinter är goda. Men det gäller också att vara redo för det ovanliga, för om speciella omständigheter sammanfaller finns det en risk att det uppstår en akut brist på värme i delar av fjärrvärmesystemet.

– Om till exempel en av de största produktionsanläggningarna måste tas ur drift samtidigt som någon reservanläggning krånglar och vi dessutom råkar ha en rejäl köldknäpp så kan det påverka leveranserna i delar av systemet. Men det här handlar alltså om ovanliga och extrema sammanträffanden, säger Per Elfving.

För att lösa situationen används så kallad värmefördelning vid extremsituationer och det innebär att värmen mellan olika delar av fjärrvärmesystemet omfördelas. Området med brist på värme tillförs värme från andra delar med överskott och på det sättet delas tillgänglig värme mellan kunderna med en knappt märkbar temperatursänkning som konsekvens. Alternativet kan annars vara att kunder och delar av nätet skulle kunna få mera omfattande störningar i händelse av en extrem situation.

– Vi planerar för tillfällen som vi hoppas aldrig ska inträffa och gör det här för att alla våra kunder ska känna en trygghet under vintern, säger Per Elfving.

Det är ny  modern teknik som möjliggör värmefördelningen vid extremsituationer. Under hösten har Stockholm Exergi påbörjat installationer av Gateways – digitala styr- och kommunikationsenheter – på kunders fjärrvärmecentraler och det är dessa som gör det möjligt att fördela ut värmen i systemet. Den nya tekniken öppnar också för andra användningsområden.

– För de kunder som vill kan den här tekniken också skapa möjligheter att använda tjänster som värmestyrning och optimering av deras fjärrvärme vilket kan både öka kundernas komfort och kontroll, säger Per Elfving.

Har du frågor om installationen, både som kund eller som förvaltare. Kontakta oss gärna så kan vi svara på frågorna.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2023-09-28