I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad har vi haft en anläggning för biokol i Högdalen. Den har flyttat till Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i Bromma. Det är en toppmodern kolmila där biomassa i form av trädgårdsavfall upphettas utan syretillförsel vilket gör att kolet blir kvar istället för att förbrännas helt och bilda CO2. I processen genereras värme som vi återvinner i fjärrvärmenätet och distribuerar till stockholmarna.

15% av Stockholms trädgårdavfall blir värme och biokol

Trädgårdsavfallet kommer från stockholmare som lämnat in det till någon av Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler. Biokolet kan sedan grävas ned i parker och trädgårdar som jordförbättring och samtidigt binda kol i marken. Det skapar i dagsläget en mycket liten kolsänka men tekniken finns nu på plats och kan skalas upp.

Finns det en marknad för biokol?

Biokol är i dagsläget främst sett som ett jordförbättringsmedel men det forskas mycket på biokol internationellt, exempelvis för att det bland annat kan minska utsläppen från köttproduktion, samtidigt som det blir en del av naturligt gödsel. Det finns flera andra tänkbara användningsområden, som fyllnadsmedel i betong, som filtermaterial eller som tillsats i djurfoder.

Tillsammans med Avfall Sverige och 2050 Consulting har vi gjort en marknadsstudie där vi undersökt betalningsviljan för biokol utifrån flera användningsområden.

Läs gärna mer i rapporten här från Avfall Sverige.
Pressmeddelande Avfall Sverige 

 

Ditt bidrag behövs

Ju mer kvistar och grenar som du lämnar in, desto mer biokol och värme kan vi skapa. Biokol är en av många pusselbitar för att tillsammans bygga en hållbar stad. Och ett hållbart Stockholm är ett viktigt steg för att skapa en hållbar värld.

Här lämnar du dina kvistar