Regeringen har tagit emot utredningen om negativa utsläpp som tillsattes för att Sverige ska kunna nå nationella och internationella klimatmål inom Parisavtalet. Stockholm Exergi välkomnar utredningens slutsatser och hoppas att de kommer bli verklighet tidigare än utredaren har föreslagit.

– Tekniken för att separera koldioxid från andra gaser har funnits länge, men tekniken har inte använts för att suga ut och lagra koldioxid som har släppts ut i atmosfären. Stockholm Exergi testar just nu framgångsrikt att separera koldioxid i det biobränsledrivna kraftvärmeverket i Värtahamnen för att minska koldioxiden i atmosfären. Tekniken är redo att användas och en storskalig anläggning kan vara på plats inom bara ett par år, säger Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi och Energimyndigheten har gemensamt finansierat en forskningsanläggning i Värtahamnen för Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), som invigdes den 9 december i fjol. Tekniken som testas innebär att vi fångar in koldioxiden i rökgaserna efter förbränning av biobränsle. Koldioxiden komprimeras sedan under högt tryck till flytande form för att därefter kunna pumpas vidare till frakt och lagring i stabila bergsformationer under marken, i regel under havsbotten. Det är ett av de första utvecklingsprojekten som har beviljats stöd i regeringens nya satsning på miljöteknik som ska leda till minusutsläpp och därmed mindre koldioxid i atmosfären.

Om anläggningen börjar fånga in koldioxid i stor skala kan Stockholm bli den första huvudstaden i världen med minusutsläpp. Enligt Stockholm Exergis beräkningar finns det potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år vid kraftvärmeverket i Värtan. Sett till hela Storstockholm, och då även andra bolags verksamheter, är potentialen ännu större: över 2 miljoner ton varje år, vilket är mer än dubbelt så mycket som koldioxidutsläppen från Stockholms samlade biltrafik.

 

Utredningen föreslår att Energimyndigheten ska genomföra auktioner för att upphandla negativa utsläpp som skapas vid anläggningar liknanden den forskningsanläggning som Stockholm Exergi idag driver i Värtahamnen. Genom den typen av styrmedel kommer det vara möjligt att bygga storskaliga anläggningar och ha dem i drift redan i mitten på 2020-talet.

Stockholm Exergi hoppas att förslagen blir verklighet snart, för vi är redo att skala upp redan nu, säger Fabian Levihn.

Stockholm Exergi välkomnar också utredningens förslag om användning av biokol för att minska klimatpåverkan. Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholm Vatten och Stockholms stad öppnat stadens första anläggning för produktion av biokol i Högdalen. Biokol produceras av trädgårdsavfall och kan användas i både jordbruk och industri och innebär att koldioxid från atmosfären binds upp samtidigt som det ersätter det fossila kolets användningsområden.

Läs mer om Stockholm Exergis satsning på biokol här: https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/biokol/

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-24