– Det är stimulerande och betydelsefullt att intresset för vår bio-CCS-satsning sträcker sig utanför Sveriges gränser. Det visar att det vi gör på allvar har betydelse för att motverka de globala klimatförändringarna och att det finns en vilja på marknaden att bidra till att projektet kan genomföras, säger Erik Rylander, chef för affärsområdet Kolsänkor och Negativa utsläpp på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi märker det ökade internationella intresset på många olika sätt: företaget blir tillfrågade att delta på internationella seminarier, möten och samtal, fler utländska nyhetsmedier är nyfikna på verksamheten och det kanske tydligaste tecknet är att förfrågningarna ökar om att få besöka forskningsanläggningen för bio-CCS som Stockholm Exergi har drivit sedan 2019. Bara under det här halvåret har Stockholm Exergi tagit emot ett 20-tal internationella besök från till exempel USA, Kanada, Holland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Finland, Norge, Lettland och Litauen.

– Den 7 april hade vi dessutom celebert besök i form av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Magdalena Andersson, som visades runt på Värtaverket, säger Erik Rylander.

EU:s innovationsfond har sedan tidigare beslutat att stödja Stockholm Exergis bio-CCS-projekt med 180 miljoner Euro och Erik Rylander menar att beslutet tydligt bidragit till internationell kännedom om  projektet. I samband med att stödet offentliggjordes hölls den 1 april en signeringsceremoni i Stockholm med bland andra EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och Sveriges näringsminister Karl-Petter Torvaldsson på plats.

– För oss är den internationella uppmärksamheten mycket betydelsefull, dels för den allmänna förståelsen för att negativa utsläpp är nödvändigt om vi ska kunna nå Parisavtalets mål, dels för att företag och verksamheter skall se hur de kan stödja denna viktiga satsning och samtidigt accelerera resan mot sina egna miljömål, genom förvärv av så kallade CRC, Carbon Removal Certificates. Intäkter från försäljning av CRC är en förutsättning för att vi ska kunna finansiera investeringen i en storskalig anläggning för bio-CCS, säger Erik Rylander.

 

OM STOCKHOLM EXERGIS BIO-CCS-PROJEKT
Stockholm Exergi finansierar och bygger en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 i Stockholm. Bio-CCS-anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på 800 000 ton koldioxid per år. För att säkerställa hela värdekedjan krävs även att avtal tecknas för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Dessa förhandlingar pågår och kommer att vara en viktig del i arbetet med att förbereda för projektets investeringsbeslut som planeras till 2023 och därefter beräknas det ta ungefär tre år att bygga anläggningen.

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2022-07-11