Stockholm Exergi planerar för att bygga Europas första storskaliga anläggning för minusutsläpp. Det är sedan tidigare känt att EU:s innovationsfond stödjer projektet och nu är det klart att EU:s stöd till Stockholm Exergi blir 180 miljoner euro.  

Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. Anläggningen kommer att bidra till Sveriges och också svenska och internationella företags mål att nå nettonollutsläpp.

EU:s innovationsfond har valt att stödja sju europeiska projekt som med innovativ teknik på olika sätt bidrar till att motverka klimatförändringarna. Stockholm Exergis projekt att etablera en storskalig anläggning för att avskilja och permanent lagra biogen koldioxid är det enda av de sju projekten med bio-CCS-teknik.

– Stödet från EU:s innovationsfond är väldigt betydelsefullt för oss. Det gör att vi kan hålla uppe tempot i vår tidplan för etableringen av den fullskaliga anläggningen. Stödet innebär också ett tydligt erkännande av projektet, ett erkännande som inte minst är viktigt i vårt arbete att vara en katalysator för att etablera en frivilligmarknad för negativa utsläpp, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Infångningen av koldioxid byggs som ett tillägg till Stockholm Exergis biokraftvärmeverk i Hjorthagen i Stockholm. Med företagets forskningsanläggning som har varit i drift sedan 2019 har Stockholm Exergi kunnat påvisa projektets innovationshöjd med mycket hög energieffektivitet och hållbarhet. Erfarenheterna visar på en förmåga att fånga in nära 90 procent av den biogena koldioxiden med bibehållen hög energieffektivitet tack vare omfattande återvinning av värmen till Stockholms fjärrvärmenät.

För att säkerställa finansieringen av bio-CCS-anläggningen bedömer Stockholm Exergi att det i huvudsak kommer att behövas tre finansieringsströmmar där stödet från EU:s innovationsfond är en.  De andra två är det svenska statliga stödet genom en så kallad omvänd auktion som planeras att fastställas under 2022 samt intäkter från försäljning av så kallade Carbon Removal Certificates (CRC) på en frivilligmarknad för negativa utsläpp.

– Vi arbetar intensivt med finansieringen av projektet och har flera dialoger igång med företag som är intresserade av att köpa CRC, för att neutralisera sina kvarvarande utsläpp och bli ”net-zero”. Vårt mål är att i god tid före vårt slutliga investeringsbeslut kunna ingå i avtal med potentiella köpare, säger Anders Egelrud.

 

OM STOCKHOLM EXERGIS BIO-CCS-PROJEKT

Stockholm Exergi finansierar och bygger en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 i Stockholm. Bio-CCS-anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på närmare 800 000 ton koldioxid per år. För att säkerställa hela värdekedjan krävs även att avtal tecknas för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Dessa förhandlingar pågår och kommer att vara en viktig del i arbetet med att förbereda för projektets investeringsbeslut som planeras till 2023.

OM EU:S INNOVATIONSFOND

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Målet med fonden är att under 2020-2030 föra ut industriella lösningar på marknaden för att minska koldioxidutsläppen i Europa och stödja dess övergång till klimatneutralitet. I den första omgången ansökte totalt 311 projekt om medel och sju projekt valdes ut för att dela på 1,1 miljarder euro som tilldelades i denna omgång.

Här kan du se en film från signeringsceremonin

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-04-05