Igår kväll tog Stockholm Exergi emot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Magdalena Andersson på Värtaverket i Stockholm. Stockholm Exergis utveckling av bio-CCS och minusutsläpp stod i fokus för besöket.

– Under visningen av Värtaverket fick vi tillfälle att diskutera vikten av att säkra hållbar användning av biomassa, vikten av energiförsörjningstrygghet och behovet av ett ramverk som främjar negativa utsläpp, säger Stockholm Exergis vd, Anders Egelrud.

Efter rundvandringen följde regeringens presskonferens på Värtaverket och självklart stod situationen i Ukraina i fokus, men både Ursula von der Leyen och Magdalena Andersson lyfte också betydelsen av den gröna omställningen. Magdalena Andersson beskrev att Sverige nu upplever en ny grön industriell revolution och sade att det även är viktigt att energiförsörjningen är trygg. Hon menade att vi måste säkra utbudet av förnybar energi genom att bygga ut vindkraften och erkänna vikten av nya gröna lösningar som bygger på bioenergi och skogsbruk.

– Stockholm Exergi är ett av flera bra exempel på hur vi kan bli oberoende av utländsk rysk olja och gas och samtidigt avancera den gröna omställningen, sade Magdalena Andersson.

Ursula von der Leyen fyllde på och beskrev Sverige som en förnybar grön pionjär och att EU har mycket att lära av vår gröna omställning.

– Därför är jag särskilt tacksam för besöket här på Stockholm Exergi. Det var fascinerande för mig med den guidade turen och att se att det är en perfekt, cirkulär fjärrvärmelösning, och med pilotprojektet för koldioxidavskiljning. Det är framtiden som vi ser här just nu, säger Ursula von der Leyen och beskrev det som fascinerande med energiproduktion som suger in koldioxid istället för att släppa ut den i atmosfären.

– Det ger en boost till EU:s mål att nå klimatneutralitet till 2050, säger Ursula von der Leyen.

Anders Egelrud summerade dagen och beskrev besöket som mycket betydelsefullt för Sverige, Stockholm och Stockholm Exergi.

– Det visar att Sverige är ett viktigt land i omställningen mot en grön ekonomi, det visar att vi måste göra mer och snabbare för att klara Parisavtalets mål och det visar att Stockholm Exergi och vår förmåga att utveckla och driva en energiförsörjning i en storstad är en extremt viktig pusselbit för hela omställningen, säger Anders Egelrud.

Mer nyfiken?

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-04-08