Den 29 april emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program och sitt gröna obligationsramverket.

Det totala beloppet fördelades på tre trancher:

  • SEK 200 miljoner med förfallodatum 2024-09-17 och med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,35 procentenheter. Obligationerna har identifieringsnumret SE0013101896.
  • SEK 750 miljoner med förfallodatum 2028-05-11 och en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,83 procentenheter. Obligationerna har identifieringsnumret SE0013102241.
  • SEK 250 miljoner med förfallodatum 2028-05-11 och med en fast årlig kupong om 1,395 procent. Obligationerna har identifieringsnumret SE0013102258.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis ramverk för gröna obligationer från 2019 som har en ”dark green” rating från CICERO Shades of Green.

Investerarintresset var mycket stort och orderboken steg snabbt till över 4,5 miljarder kronor. Investerare från hela Europa placerade fler än 50 enskilda ordrar.

– Vårt stabila finansiella resultat och våra initiativ för att göra Stockholm ännu mer hållbart lockade många investerare. Vi har unika möjligheter att på sikt kunna bli klimatpositiva. Jag är mycket glad över att vi kunde emittera sammanlagt en miljard kronori 7-åriga trancher, säger Heiko Bechtel, Stockholm Exergis finanschef.

SEB, Danske Bank och Swedbank agerade som ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Kontakt:

Heiko Bechtel, finanschef , Stockholm Exergi: 070-33 583 42
Stockholm Exergis presstjänst: 020-30 20 40

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-04-29