Stockholm Exergi deltar på årets klimattoppmöte COP27 och är en del av Business Swedens näringslivsdelegation på plats i Egypten.

Den 7-18 november hålls FN:s klimattoppmöte COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten. För andra året i rad deltar Stockholm Exergi och är i år ett av de svenska företagen i Business Swedens näringslivsdelegation.

– COP27 är en väldigt bra arena för oss. Här kan vi träffa företag som precis som vi vill driva på utvecklingen och som ligger långt fram inom teknik som kommer att kunna bidra i klimatomställningen, säger Charlotte Lindevall, chef för strategisk kommunikation på Stockholm Exergi och projektledare för företagets COP27-deltagande.

Stockholm Exergi utvecklar vid Värtaverket i Stockholm infångning av biogen koldioxid, bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). I dag finns en forskningsanläggning och målet är att bygga en fullskalig anläggning som när den är klar kommer att kunna fånga in 800 000 ton koldioxid varje år, det är mer än vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under ett år.

Stockholm Exergis bio-CCS-projekt stöds av EU:s innovationsfond. Det är ett viktigt stöd som är en av tre finansieringsströmmar som Stockholm Exergi bedömer kommer att behövas för att finansiera den fullskaliga anläggningen. De andra två är det svenska statliga stödet genom en så kallad omvänd auktion samt intäkter från försäljning av så kallade Carbon Removal Certificates (CRC) på en frivilligmarknad för negativa utsläpp.

– COP27 ger oss möjlighet att träffa företag och andra aktörer som är intresserade av möjligheterna som de minusutsläpp som vi har som mål att producera ger, säger Charlotte Lindevall.

Stockholm Exergi är ett av i dagsläget 17 svenska företag som deltar på Business Swedens paviljong under klimattoppmötet. Business Sweden beskriver företagen som ledande inom den gröna omställningen och med framstående gröna innovationer och ambitiösa klimatmål är de drivande i klimatagendan.

– Business Swedens sätt att arbeta under COP27 ligger helt i linje med våra ambitioner att öka vårt internationella nätverk och skapa möjligheter för framtida samarbeten, säger Charlotte Lindevall.

Bio-CCS har potential att bli en ny industrigren med positiva ekonomiska effekter för Sverige, det visar en studie som Stockholm Exergi har låtit konsultföretaget Implement ta fram. Om Sverige skulle ta vara på hela landets potential och samla in och lagra 30 miljoner ton koldioxid per år, skulle det leda till 11 500 direkta arbetstillfällen och 28 000 totalt om man även räknar indirekta arbetstillfällen och bidra med 24 miljarder kronor till svensk BNP.

Fakta om bio-CCS

Infångningen av koldioxid byggs som ett tillägg till Stockholm Exergis biokraftvärmeverk i Hjorthagen i Stockholm. Med företagets forskningsanläggning som har varit i drift sedan 2019 har Stockholm Exergi kunnat påvisa projektets innovationshöjd med mycket hög energieffektivitet och hållbarhet. Erfarenheterna visar på en förmåga att fånga in nära 90 procent av den biogena koldioxiden med bibehållen hög energieffektivitet tack vare omfattande återvinning av värmen till Stockholms fjärrvärmenät.

Stockholm Exergi satsar nu för fullt bygga Europas första storskaliga anläggning för minusutsläpp. Den storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att kunna fånga in 800 000 ton koldioxid varje år, det är mer än vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under ett år. Anläggningen kommer att bidra till Sveriges och också svenska och internationella företags mål att nå nettonollutsläpp.

Mer om bio-CCS.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-09-21

Kategorier