I linje med Parisavtalet

Produktion och användning av energi har historiskt förknippats med utsläpp av växthusgaser, men genom fjärrvärme med minusutsläpp blir det möjligt med det omvända. Tekniken bakom minusutsläppen minskar mängden koldioxid i atmosfären helt i linje med det arbete som måste göras för att klara den globala uppvärmningen inom de ramar som har beslutats i Parisavtalet.

Det finns flera metoder för att suga ut och lagra koldioxid från atmosfären och kallas minusutsläpp, negativa utsläpp eller kolsänkor. Vi på Stockholm Exergi arbetar med två metoder som båda har fotosyntesen som utgångspunkt:

Bio-CCS innebär att koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränsle avskiljs för att sedan lagras. Stockholm Exergi har med stöd av Energimyndigheten installerat en forskningsanläggning vid biokraftvärmeverket i Värtan. Den invigdes i december 2019. Samma teknik kan användas för att avskilja koldioxid från avfallsförbränning. Även detta ger upphov till minusutsläpp, men inte i samma grad som för biobränsle.

Den andra metoden för att skapa minusutsläpp är att producera biokol i moderna kolmilor. Milorna binder in koldioxid och lagrar det stabilt i biokol, som är ett kraftfullt jordförbättringsmedel och samtidigt en kolsänka. En anläggning för att producera biokol finns i Högdalen och är byggd av Stockholm Vatten och Avfall.

Potentialen är stor

Potentialen att skapa minusutsläpp är stor i Stockholmsregionen. En omfattande rapport som Stockholm stad låtit ta fram visar att Bio-CCS och biokol har en potential att minska klimatpåverkan på ett sätt som är mångfaldigt större än andra åtgärder. Rapporten visar också att kostnaden är lägre eller i nivå med andra åtgärder.