Vår vd Anders Egelrud skriver i dag tillsammans med styrelseordförande Alexandra Grimfors (M) och vice styrelseordförande Per Langer om behovet av finansiering för Bio-CCS.
Bio-CCS-tekniken finns redan idag och har potential att skapa storskaliga minusutsläpp, så kallade kolsänkor, och därmed motverka den globala uppvärmningen. Den klimatpolitiska vägvalsutredningen innehåller flera förslag kring bio-CCS och Stockholm Exergi är en av de remissinstanser som yttrat sig. Vi har också tittat på samtliga inkomna remissvar och kan bland annat dra slutsatsen att remissinstanserna står också starkt bakom principerna i det föreslagna auktionsförfarandet. Regeringen bör därför snarast ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur ett auktionssystem ska fungera i detalj, så att detta står redo när finansieringen av de första CCS-anläggningarna behövs om ett par år.

Läs hela texten här

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-01