Vanliga frågor och svar om Mina sidor

På Mina sidor får du snabbt information om hur er fjärrvärme- eller fjärrkylaanläggning går. Startsidan ger dig en tydlig statusöversikt för de anläggningar du har behörighet att se och presenterar resultatet i ett antal mätare.  Genom funktionen Ändra mätare kan du som användare själv bestämma vilka mätare du vill se samt i vilken ordning de ska presenteras. Om någon av dina anläggningar tillfälligt påverkas av ett avbrott eller en driftstörning visas avbrottsinformation högst upp på startsidan, så du snabbt får informationen. Här visas även information om planerade avbrott, inom 30 dagar. Du kan enkelt klicka dig vidare för att få mer detaljerad information, vilken anläggning det påverkar samt planerad återställningstid.

Under ”Hjälp” hittar du funktioner som hjälper dig att förstå och använda Mina sidor. Här finns bland annat en ”Ordlista” som beskriver de ord och begrepp vi använder. Vi har även utvecklat en annan funktion som vi kallar ”På denna sida”, här får du specifik information om respektive sida. Här hittar du även kontaktinformation, om du vill berätta för oss vad du tycker eller få hjälp.

Under ”Hjälp” finns ”Ordlista” som beskriver de ord och begrepp vi använder.

Har du många anläggningar kan du enkelt klicka och markera enskilda eller alla anläggningar du söker fram och skapa egna grupper under ”Anläggningar”. När du klickar du på en anläggning får du mer detaljerad information. Har du en anläggning visas den detaljerade informationen direkt. Här presenteras mätarställningar och driftprotokoll för tjänsten Funktionskontroll. Du kan även snabbt ta dig vidare till mer detaljerad information om avtal, fakturor eller driftstatistik för den aktuella anläggningen samt ladda ner Fjärrvärme- respektive Fjärrkylarapporten.

När du klickar du på en anläggning under ”Anläggningar” får du mer detaljerad information. Har du en anläggning visas den detaljerade informationen direkt. Här presenteras mätarställningar och driftprotokoll för tjänsten Funktionskontroll. Du kan även snabbt ta dig vidare till mer detaljerad information om avtal, fakturor eller driftstatistik för den aktuella anläggningen samt ladda ner Fjärrvärme- respektive Fjärrkylarapporten, där du kan följa upp din energianvändning och jämföra med liknande fastigheter.

Under ”Avtal och årlig kostnadsprognos”. När du klickar på en anläggnings avtal visas detaljerad information för avtalet och här presenteras anläggningens årliga kostnadsprognos. Genom att klicka på prognosen kan du enkelt se alla detaljer samt ladda ner prognosen i pdf. Här finns även vårt simuleringsverktyg där du kan testa hur ett aktivt val av tillval påverkar er årliga kostnadsprognos. Du kan även ladda ner en uppdaterad kostnadsprognos inklusive valda tillval som pdf. När du är nöjd med ditt val kan du som har administratörs behörighet i Mina sidor gå vidare genom att klicka på ”Teckna valda tillval” och signera med BankID. På sidan ”Våra avtal och tillval” kan du läsa mer om Fjärrvärme Bas och möjliga tillval samt ta del av våra prislistor.

Under ”Fakturor” presenteras de senaste årens energileveransfakturor för de anläggningar du har behörighet att se. Har du många anläggningar och söker en specifik faktura kan du antingen välja aktuell anläggning genom att klicka på ”Ändra anläggningar”. Eller göra aktiva val för att filtrera fram just den faktura du söker. Fakturafiltret inkluderar fakturanummer, mätpunktsnummer, fastighetsnamn, adress, status (obetald/betald), intervall för fakturadatum eller belopp. Om antalet anläggningar i filtreringen är fler än tjugo visas endast fakturor för de tre senaste månaderna, begränsa antalet anläggningar för att se fakturor längre tillbaka.

Under ”Tjänster” presenterar vi de energitjänster som vi erbjuder i syfte att optimera din fjärrvärme- eller fjärrkylaleverans. Du som har behörighet ”Administratör” eller ”Fullständig” på Mina sidor kan för respektive tjänst klicka på ”Gå vidare” för att lämna en intresseanmälan för aktuell tjänst så hör vi av oss till dig och återkommer med en offert.

Under ”Analys” kan du fördjupa dig och analysera driftstatistik för de anläggningar du har behörighet till. Har du fler anläggningar väljer du själv om du vill analysera värden aggregerat för en anläggningsgrupp eller för en enskild anläggning. Data för fjärrvärme och fjärrkyla visas i varsin flik. I de fem avsnitten Energi, Flöde, Temperatur, Effekt och Ekonomi kan du jämföra utfall från tidigare år och analysera både uppmätta och prognostiserade värden. Under Effekt hittar du respektive anläggnings effektsignatur som beräknas baserat på det senaste årets dygnsvärden. I ”Analys” kan du exportera data till Excel och under ”Temperatur, visa tabell” kan du se hur stor returtemperaturbonus/avgift samt energiviktad medelreturtemperatur dina anläggningar har haft de senaste 12 månaderna.

Under ”Alarm” kan du registrera önskad larmbevakning för dina anläggningar, för att snabbt få information om något värde avviker. Eftersom uppmätta värden i din anläggning varierar beroende på säsong finns en sommar respektive vinterinställning för respektive larm. De värden du har möjlighet att bevaka är returtemperatur, dygnsmedeleffekt, timeffekt och energiviktad medelreturtemperatur. Du väljer själv individuellt för varje larm hur du vill bli kontaktad (notis i Mina sidor, mejl eller sms)..

Här visas en sammanställning av de kundnummer du har behörighet att se. För respektive kund finns en sammanställning av de personer som har behörighet samt deras behörighetsnivå. Det finns även information om det finns registrerade Förvaltningsbolag. Du kan själv lägga till fler kunder genom att välja + Lägg till ny kund och där ange kundnummer och organisationsnummer. Du som är administratör har behörighet att själv hantera behörighet för alla era användare samt bjuda in fler användare att se information om er anläggning. Om ni har en förvaltare kan du även bjuda in och ge respektive förvaltningsbolag behörighet att se en eller fler anläggningar, genom att ange förvaltningsbolagets organisationsnummer. När Förvaltningsbolaget har accepterat inbjudan och registrerat sin organisation visas förvaltningsbolagets namn. Som administratör inom Förvaltningsbolag har du behörighet att bjuda in fler användare (Förvaltare) inom det egna förvaltningsbolaget och ge dessa behörighet till de kunder ni förvaltar. Ett Förvaltningsbolag kan antingen bli inbjuden av sin kund eller själva registrera sina kunder genom att ange kundnummer och organisationsnummer.

Under ”Miljö” kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vårt mål att ha netto noll klimatpåverkan 2032. Här finns även mer information om våra miljönyckeltal samt tillgängliga hållbarhetsrapporter.

 

Logga in på Mina sidor

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?