Mina sidor är avsedda att användas endast av personer som är kunder till Stockholm Exergi, samt personer som företräder eller utför uppdrag åt sådana kunder. Inget annat nyttjande är tillåtet utan särskilt tillstånd från Stockholm Exergi.

Genom att använda Mina sidor samtycker du till användningen av kakor på webbplatsen, läs mer om hur vi hanterar kakor

Behandling av personuppgifter

Stockholm Exergi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla tjänsten Mina sidor, samt för att fullgöra avtalet mellan oss och dig/din organisation, vilket innefattar behandling för ändamål som avser kundservice, fakturering, driftsinformation, information om uppdatering av villkor, tjänster och produkter m.m. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där vi har ett berättigat intresse av att kunna tillgodose dessa ändamål.

Personuppgifterna kan därutöver komma att behandlas av oss för marknadsföringsändamål, för att genomföra marknadsanalyser och upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Även denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vi har ett berättigat intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Du har rätt att närsomhelst motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att kontakta vår kundservice.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om en sådan skyldighet följer av lag eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut uppgifterna för de ändamål som anges ovan. Det kan innebära att vi lämnar ut uppgifterna till företag som utför behandling för vår räkning (s.k. personuppgiftsbiträden), exempelvis för fakturering eller olika utskick. Om du väljer att bli kontaktad via e-post genom Mina sidor kommer utskicket att ombesörjas av en extern e-postadministratör med vilken vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal. Vidare kan administratörer hos leverantörer av de IT-system i vilka uppgifterna hanteras hos oss komma att ha tillgång till uppgifterna.

Vi sparar dina personuppgifter i upp till ett år efter att du avregistrerat dig som användare av tjänsten Mina sidor. Om du inte avregistrerar dig sparar vi dina personuppgifter i upp till ett år efter att avtalet mellan oss och dig/din organisation har upphört. Därefter tas uppgifterna bort ur våra system. Fakturor och annan dokumentation som utgör räkenskapsinformation och som i vissa fall kan innehålla personuppgifter sparas dock i sju år i enlighet med de skyldigheter som följer av bokföringslagen (1999:1078).

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling inom Stockholm Exergi, klicka här.