Omgiven av de gamla ekarna i Hjorthagen, strax intill Värtahamnen, står Stockholms Exergis högteknologiska biokraftvärmeverk. Dagligen förser Värtaverket stockholmarna med värme, el och kyla. Här möter vi Erik Dahlén, ansvarig för processteknisk forskning och utveckling. Mycket har hänt under Eriks 30 år på Stockholm Exergi. Han har hunnit uppleva många historiska brytpunkter, som introduktionen av fjärrkyla på 90-talet och när biokraftvärmeverket stod färdigt 2016.

– På sätt och vis är det en helt annan arbetsplats idag, men målet har alltid varit att minska klimatutsläppen från stockholmarnas energiförsörjning, säger Erik Dahlén.

Nu är han en av de ansvariga för Stockholm Exergis satsning på bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), en banbrytande teknik som ska fånga in koldioxid från atmosfären.

– Här i Värtan driver vi en forskningsanläggning som delfinansieras med forskningsmedel från Energimyndigheten och EU. Här arbetar vi tillsammans med KTH aktivt med bio-CCS, fast i liten skala. Forskningsanläggningen ligger i anslutning till biokraftvärmeverket i Värtahamnen och här fångas koldioxid in redan i dag. I dagsläget har vi kapacitet att fånga in 700 kg koldioxid per dag, men med en ny fullskalig anläggning skulle vi kunna fånga in 800 000 ton varje år. Det är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi brukar säga att det är en makalös manick vi planerar för, säger Erik Dahlén.

I den planerade, storskaliga anläggningen kommer den biogena koldioxiden (genom tryck och kyla) omvandlas till flytande form.

– Väl i flytande form kan vi transportera koldioxiden till en permanent lagringsplats i områden med rätt geologiska förutsättningar, som i Danmark eller utanför Norges kust, där det höga trycket gör att koldioxiden mineraliseras och blir en del av berggrunden. Det är en väldigt häftig process, eftersom koldioxiden ligger kvar och över tid omvandlas till sten, säger Erik Dahlén.

För att motverka klimatförändringarna behöver vi minska våra koldioxidutsläpp kraftigt. Men det räcker inte, vi måste ta bort utsläpp också. Här kommer koldioxidinfångning in i bilden, som en nödvändig insats för att vi ska klara klimatmålen. Anläggningen som Stockholm Exergi planerar att bygga väntas stå klar 2027, och då blir Stockholm en av de första städerna i världen att utnyttja tekniken i stor skala.

– Det är ett naturligt nästa steg för oss på Stockholm Exergi att utveckla teknik och processer som gör skillnad på riktigt. Som stockholmare är jag extra stolt över att det sker just här och att vi tillsammans med andra bidrar till att göra Stockholm mer hållbart, säger Erik Dahlén.

 

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?