Hjorthagen, där Stockholm Exergi har en del av sin fjärrvärmeverksamhet, växte fram som bostadsområde i början av 1900-talet. Sedan dess har området intill Värtahamnen fortsatt att växa och återigen bygger man nya bostäder, förskolor och sportanläggningar på platsen. Här finns nu långt gångna planer på att bygga en anläggning för koldioxidinfångning.

–  Förutom anläggningens viktiga funktion att ta bort koldioxid från atmosfären är det viktigt att kunna tillvarata den resurs som blir över från infångningsprocessen, nämligen värme. Genom att integrera den nya anläggningen i vårt fjärrvärmenät kan vi nyttja värmen till uppvärmning av bostäder. Det nya område som byggs kring Värtahamnen blir viktigt för att se hur vi kan nyttja värmen från bio-CCS, säger Catharina.

Catharina är civilingenjör från teknisk fysik och har länge arbetat med att optimera Stockholm Exergis fjärrvärmenät, som sträcker sig över 300 mil i Stockholmsregionen. Nu är hennes uppdrag tydligt: att använda den frigjorda värmen från den planerade anläggningen för koldioxidinfångning till att värma upp ett växande Stockholm.

–  Enkelt uttryckt tar vi värmen som blir över från avskiljningsprocessen och trycker in den i stockholmarnas fjärrvärmenät. Men värmen från anläggningen har oftast en lägre temperatur än vad som krävs för att användas i fjärrvärmenätet, så mitt arbete går ut på att hitta lösningar för hur vi kan använda värmen trots den lägre temperaturen, säger Catharina.

Utmaningen är att anpassa både Värtaverket och de planerade bostadsområdena i Södra Värtahamnen, så att de kan ta emot lägre temperaturer genom fjärrvärmen.

– Det skulle i så fall innebära att bostäderna och verksamheterna i området försörjs direkt från anläggningen för bio-ccs, utan eftervärmning i panna. Lyckas vi med det räknar vi med att kunna bidra till uppvärmningen av motsvarande 115 000 lägenheter, säger Catharina.

För att motverka klimatförändringarna behöver vi minska våra koldioxidutsläpp kraftigt. Men det räcker inte, vi måste ta bort utsläpp också. Det är här koldioxidinfångning kommer in i bilden, som en nödvändig insats för att vi ska klara klimatmålen. Anläggningen som Stockholm Exergi planerar att bygga väntas stå klar 2027, och då blir Stockholm en av de första städerna i världen att utnyttja tekniken i stor skala.

 

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?