Information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (Distansavtalslagen, SFS 2005:59)

Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar avtal på distans huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

När du tecknar avtal på distans om leverans av fjärrvärme eller köp av någon av Stockholm Exergis tjänster har du, enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra köpet och därmed frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta Stockholm Exergi skriftligen (via e-post kundservice@stockholmexergi.se eller vanligt brev), per telefon 020- 31 31 51 och använda denna blankett eller genom att elektroniskt fylla i och skicka in ångerblanketten som du hittar här.

Om du frånträder ett avtal enligt ovan kommer vi att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om du bett att tjänsterna ska börja utföras eller fjärrvärme levereras redan under ångerfristen är du dock skyldig att betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?