"Vi ser en enorm omställning där samhällets behov av el ökar kraftfullt, alla prognoser över framtida elanvändningen pekar brant uppåt", Henrik Engdahl, ansvarig produktområde el

Det finns tre saker som är bra med kraftvärme. För det första är det mycket effektivare än traditionella kraftverk eller värmeverk. För det andra konkurrerar elen som vi producerar ut ineffektiv kol-, gas- och oljekraft i Europa. Och sist men inte minst kan vi styra produktionen så att vi möjliggör mer vindkraft.

Nästan all energi tas tillvara

Eftersom vi skapar både värme och el på samma gång får vi ut runt 95 procent av energin i bränslet vi stoppar in i pannorna i våra kraftvärmeverk.

I ett traditionellt kraftverk, som du säkert sett om du någon gång har bilat genom Europa, produceras enbart el och värmen gå rakt upp i luften. Då tar man endast vara på runt 40 procent av energin. I ett värmeverk gör man tvärtom bara värme, och missar värdefull elproduktion. Det är extra synd, eftersom el går att använda till så mycket mer än att värma bostäder, till exempel att ladda elbilar.

Oavsett vilket typ av bränsle man använder är det bättre att ta vara på nästan all energi än bara lite grann. Då behöver man inte använda lika mycket.

 

”Vi vill hela tiden hjälpa elsystemet”

Intervju: Henrik Engdahl, ansvarig produktområde el

Klimatet. Det är där Henrik Engdahl, ansvarig för produktområdet el på Stockholm Exergi, börjar när han ska beskriva företagets betydelse för elförsörjningen. Att öka användningen av el för att tränga undan fossilberoendet i delar av samhället är en förutsättning för att Sverige ska klara av att nå klimatmålen. Och här spelar Stockholm Exergi en betydelsefull roll. Läs hela artikeln

 

Konkurrerar ut fossilt

Elen som skapas i ett kraftvärmeverk konkurrerar ut ineffektiv fossil kraft i Europa. Eftersom våra elnät sitter ihop kan vi exportera el när vi har överskott i Sverige och importera när vi har brist. När elen från våra kraftvärmeverk exporteras minskar behovet av att el från fossila kraftverk i våra grannländer. Även om mer och mer el blir förnybar så kommer tyvärr stora mängder naturgas finnas kvar i de europeiska elsystemen långt in i framtiden.

Allra mest el behöver vi mitt i vintern när det är som kallast. Därför är det smidigt att det är just då som vi producerar som mest, eftersom det är just då som vi kör våra kraftvärmeverk för fullt.

Den här effekten är faktiskt så stor att vårt nya biokraftvärmeverk, som vi invigde 2016, minskar våra koldioxidutsläpp lokalt med nästan 130 000 ton per år – men leder till hela 460 000 ton mindre koldioxidutsläpp globalt.

Möjliggör mer vindkraft

Det finns en finess med kraftvärme som väldigt få personer känner till. Vi kan minska konsekvenserna av att vind- och solkraft är beroende av vädret.

Vi kan nämligen styra proportionerna mellan värme och el i våra kraftvärmeverk – en vindstilla och molnig dag, när det blir elbrist, kan vi öka elproduktionen och en blåsig och solig dag kan vi göra tvärtom. I takt med att vi får allt mer förnybar, väderberoende el, blir det allt viktigare.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?