Nu tar Stockholm Exergi nästa konkreta steg mot att etablera en fullskalig anläggning för infångning och lagring av biogen koldioxid – bio-CCS. Den här veckan inleds samrådet med närboende och berörd allmänhet. Samrådet är en betydelsefull del av processen för att få tillstånd att bygga den nya anläggningen som kommer att ge 800 000 ton minusutsläpp.

Stockholm Exergis mål är att inom bara några år bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning. Arbetet inleddes 2016, tre år senare etablerades en forskningsanläggning och med gedigna resultat därifrån har utvecklingen av en fullskalig anläggning successivt tagit fart. Nu tar Stockholm Exergi nästa steg och inleder samråd med närboende och berörd allmänhet, det är ett led i att få tillstånd att bygga den nya anläggningen.

– Nu har vi kommit så långt i vårt arbete att vi vill inleda dialogen som ett samråd innebär. Det här är en viktig fas för att få synpunkter som vi kan ta med oss in i den fortsatta utvecklingen, säger Per Ytterberg, affärsutvecklingschef på Stockholm Exergi och ansvarig för bio-CCS-projektet.

FN:s klimatpanel IPCC visar att det inte räcker med att enbart minska koldioxidutsläppen för att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet, det behövs även minusutsläpp. Potentialen att skapa minusutsläpp i Stockholm Exergis nya anläggning är stor, när den är i drift kommer den att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid per år. Det är mer än de fossila utsläppen som Stockholms vägtrafik släpper ut under ett helt år.

Syftet med samrådet som nu inleds med närboende och berörd allmänhet är bland annat att Stockholm Exergi ska informera om projektet och inhämta information och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

– Samrådet är en viktig milstolpe för oss. Samtidigt som tillståndsarbetet och utformandet av anläggningen pågår arbetar vi också intensivt med finansieringen. Vi har blivit beviljade stöd av EU:s innovationsfond, det är mycket betydelsefullt, härtill behöver det utlovade statliga stödet komma på plats och en marknad för minusutsläpp etableras för att skapa förutsättningar till finansiering, säger Per Ytterberg.

Stockholm Exergi leder utvecklingen av bio-CCS och målet är att ha anläggningen i drift senast 2026 och därmed bidra till det svenska klimatmålet 2045 om netto-noll och ett klimatpositivt Stockholm 2040.

Fakta bio-CCS

Bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle separeras från rökgaserna för att sen lagras permanent. Eftersom den koldioxid som fångas in tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären, det skapas minusutsläpp.

Läs mer om Stockholm Exergis bio-CCS-projekt här.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-08-19