Klimatbokslutet för 2019 visar på stora utsläppsminskningar från företagen som inom ramen för Hagaintiativet arbetar för att minska sina utsläpp med 40 procent fram till 2020.

Stockholm Exergi och tio andra medlemsföretag har redan nått det mål som satts för 2020, ett år före plan. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp (scope 1) med 1,5 miljoner ton CO2e sedan de började mäta. I Klimatbokslutet redovisas även Hagainitiativets samlade s.k. decoupling-effekt över tid. Samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskat i företagens klimatbokslut har företagens ekonomiska omsättning ökat. Det är ett tydligt tecken på att Hagainitiativets vision är möjlig – ett lönsamt näringsliv med liten klimatpåverkan.

– Efter tio år med tydliga klimatmål och årlig rapportering ser vi tydliga affärsmässiga fördelar med ett aktivt klimatarbete. Det är positivt för finansieringen och för att attrahera den allra bästa arbetskraften, kommenterar Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Utsläppstrenden för Hagainitiativets företag är över tid positiv och 2019 är inget undantag. De direkta utsläppen av växthusgaser (scope 1) minskade med 22 procent motsvarande 700 000 ton jämfört med 2018. Samtliga medlemsföretag minskar sina utsläpp inom scope 1 samtidigt som ett företag ökar sina utsläpp inom Hagascopet. Minskningen från förra året kan dels härledas till avveckling av fossil el- och värmeproduktion, driftstopp, effektiviseringar i transporter och egna processer.

(Bild från Klimatbokslutet 2019)

Här finns Hagainitiativets nyhet.

Här kan man läsa klimatbokslutet

 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-06-23