Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Stockholm Exergi välkomnar regeringens tydliga stöd för att satsa på infångning, avskiljning och lagring av biogen koldioxid genom bio-CCS. Att få ett system på plats, så snart som möjligt, så att man redan 2022 kan genomföra en första omgång av omvänd auktion kan leda till att Sverige tar stora kliv mot det övergripande målet om nettonollutsläpp. Det är viktigt att beslutet kommer på plats och att Energimyndigheten som får ansvar för genomförandet håller ett högt tempo i implementeringen.

Det är positivt att regeringen lyssnat till såväl den Klimatpolitiska vägvalsutredningen som till de höga klimatambitioner som många företag, som kan dra nytta av bio-CCS, har. Stockholm Exergi har som mål att vara klimatpositiva 2025, och vi är redan igång med en forskningsanläggning för infångning av biogen koldioxid genom bio-CCS. I en storskalig anläggning kan Stockholm Exergi fånga in 800 000 ton koldioxid om året.

Stockholm Exergi välkomnar även att regeringen i budgetpropositionen lyfter fram vikten av hållbara städer och en omställning till en cirkulär ekonomi. Fjärrvärme spelar en viktig roll för att skapa hållbara städer och vi hade önskat fler konkreta förslag från regeringen om hur fjärrvärmens konkurrenskraft ska stärkas.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-29